Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir atrast jaunu, selēnu saturošu pretvēža zāļvielas kandidātu krūts vēža ārstēšanai. Pašlaik klīnikā izmantojamie medikamenti krūts vēža ārstēsanai izraisa nevēlamus blakusefektus, tāpēc ir aktuāli jaunu ārstēšanas līdzekļu meklējumi (Unmet Medical Need).

Projekts balstās uz nesen izstrādāta Se-N+ saiti saturoša savienojuma tālāku attīstīšanu un pilnveidošanu. Atklātais savienojums in vivo pētījumos uzrādīja augstu potenciālu nomākt krūts vēža augšanu un zemu blakusefektu iespējamību. Projekta ietvaros paredzēts veikt gan jaunu savienojumu sintēzi ar mērķi atrast vēl aktīvākus savienojumus, gan padziļināti izpētīt jaunās savienojumu klases darbības mehānismu.

Projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/016
Projekta zinātniskais vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Projekta īstenošanas laiks 01.08.2020. – 31.07.2023.
Projekta īstenošanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 499 207,80 EUR
(ERAF finansējums – 324 485,07 EUR)

Publicēts 31.08.2020.