Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē

Projekta Nr.
1.1.1.1/19/A/001
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2019. – 30.09.2021.
Finansējuma saņēmējs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas vieta
Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta kopējās izmaksas
128802,24 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 109481,90 EUR

Projektā plānots pētīt uz frustrated Luisa skābju pāru (FLP) bāzētu hirālu katalizatoru dizainu, sintēzi un katalītisko pielietojumu. Projekta rezultātā plānots iegūt vairākus jaunas klases (FLP) hirālos katalizatorus izmantošanai enantiosektīvās hidrogenēšanas un hidrosililēšanas reakcijās.

Tā kā šīs klases savienojumi ir vieglāk iegūstami un lētāki par šobrīd hirālajā katalīzē izmantotajiem pārejas metālu elementu savienojumiem, tiem ir ļoti liels pielietojuma potenciāls.
Tāpat plānots izpētīt iegūto jauno hirālo katalizatoru pielietojumu enentioselektīvās Ireland-Claisen reakcijās.

Plānotas 2 projekta darbības:
1. Hirālu FLP sintēze, sākotnējais novērtējums un savienojumu bibliotēkas sintēze;
2. Katalītiskas enentioselektīvas Ireland-Claisen reakcijas pētījumi.

Publicēts: 01.07.2019.