Bioinerti sarveida polimēri kā teranostisķi metastazējoša krūts vēža terapijai

Logo -name CANCER
Projekta Nr.
lzp-2021/1-0593
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Dr. Antons Sizovs (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2022-2024)
Projekta kopējais finansējums
299 999,70 EUR

Krūts vēzis ir visizplatītākais vēzis sievietēm, un tas veido aptuveni 25 procentus no visiem vēža gadījumiem sievietēm. Šī projekta ietvaros tiks pētīti teranostiķi, kas spēs selektīvi akumulēties krūts vēža primārajos audzējos un metastazēs, un kalpot kā platforma metastazējoša krūts vēža diagnostikai un terapijai.

Projekta ietvaros mēģināsim attīstīt nanodaļiņas, kas efektīvi pretojas nespecifiskai proteīnu absorbcijai (opsonizācijai), sniegt atbildi fundamentālam jautājumam par nanodaļiņas izmēra ietekmi uz farmakokinētiku, bioizkliede un spēju akumulēties audzējos.

Mēs attīstīsim metodi, lai sintezētu sarveida polimērus ar lielu polietilēnglikola saturu. Izmantojot fluorescences korelācijas spektroskopiju pētīsim šo polimēru uzvedību serumā, lai pieradītu spēju pretoties opsonizācijai. Izstrādāsim metodi vairāku polimēru koncentrācijas noteikšanai viena asins paraugā vienlaikus; ar izstrādātu metodi pētīsim dažāda izmēra sarveida polimēru farmakokinētiku, bioizkliedi un spēju akumulēties audzējos. Ar super-izšķirtspējas mikroskopiju noskaidrosim polimēru difūzijas īpašības audos.