Augstākas pievienotās vērtības produktu iegūšana no (-)-β-kariofilēna

PostDoc

Projekta mērķis  – atrast un izpētīt jaunas kemoselektīvas β-kariofilēna transformācijas, lai pavērtu plašākas β-kariofilēna lietošanas iespējas jaunu struktūru, potenciālu zāļvielu, iegūšanai un demonstrēt atklāto struktūru izmantošanu sarežģītu dabasvielu semi-sintēzē.

Pēcdoktorants Dr. chem. Dace Rasiņa
Zinātniskais konsultants Prof. Aigars Jirgensons

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • publicēti vismaz divi oriģināli zinātniski raksti zinātniskajos žurnālos, kuru indekss sasniedz vismaz 50% no vidējā citēšanas indeksa nozarē
  •  projekta rezultāti prezentēti vismaz 2 starptautiskās konferencēs vai semināros
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/380
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 10.05.2019.