Zāļu vielu izstrāde selektīvai kadherīnu trans-dimerizācijas kontrolei

Projekta Nr.
1.1.1.5/21/A/002
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks
01.07.2021. – 30.06.2023.
Projekta vadītājs
Dr. Teodors Panteļejevs
Projekta kopējās izmaksas
140 202,24 EUR (ERAF finansējums – 119 171,89 EUR)
Projekta mērķis

Izstrādāt jaunus, selektīvus N-kadherīna, VE-kadherīna un kadherīna-11 trans-dimerizācijas inhibitorus.

Galvenās projekta darbības:
  • kristālogrāfiska, FBDD skrīninga platformas izveide;
  • fragmentu skrīnings un validācija;
  • fragmentu izstrāde;
  • ar kadherīniem saistīties spējīgu ciklisku peptīdu izstrāde;
  • fragmentu pieejas vadīta peptīdu izstrāde;
  • šūnu adhēzijas un šūnu proliferācijas testi.

Projekts sniegs būtisku ieguldījumu molekulārajā metožu kopumā, kas pieejams šūnas–šūnas adhēzijas kontrolei, tieši ietekmējot kadherīnu trans-dimerizācijas norisi. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai demonstrētu kadherīnu selektīvu inhibitoru nozīmību zinātnes un veselības aprūpes jomās. Kadherīnu trans-dimerizācijas modulatoru izstrāde nodrošinātu jaunus zāļu vielām līdzīgus preparātus.

Publicēts 14.07.2021.

Projekta darbības uzsāktas 01.07.2021.

 

  • Tika veikts vairāku kadherīnu saimes proteīnu konstruktu dizains ar mutācijām, kas piemērotas strukturāliem un biofiziskiem pētījumiem.
  • Iegūts sintētisks DNS, kas kodē šos kadherīnu konstruktus, un klonēts dažādos ekspresijas vektoros. Veikti ekspresijas testi ar šiem kadherīnu konstrukiem, izmēģinot dažādus vektorus, bakteriju šķirnes un ekspresijas apstākļus.
  • Vienam no proteīniem tika optimizēta attīrīšanas pieeja un tas iegūts 10+ miligramu daudzumā.
  • Veikts iegūtā kadherīna kristalogrāfisks skrīnings ar mērķi iegūt tā kristālus turpmākiem difrakcijas pētījumiem

Publicēts: 01.10.2021.