Šūnu adhēzijas mehānismu fotokontrole

Projekta Nr.
1.1.1.5/21/A/003
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks
01.06.2021. – 31.05.2023.
Projekta vadītājs
Dr. Rossella Castagna
Projekta kopējās izmaksas
140 202,24 EUR (ERAF finansējums – 119 171,90 EUR)
Projekta mērķis

Izstrādāt ar gaismu aktivējamus šūnas–šūnas adhēzijas proteīnu modulatorus, izmantojot uz fragmentu pieeju balstītu zāļu vielu atklāšanu.

Galvenās projekta darbības:
  • proteīnu ekspresija un attīrīšana;
  • uz struktūru balstīts virtuālais skrīnings un uz fragmentu pieeju balstīta zāļu vielu atklāšana;
  • ar gaismu aktivējamu savienojumu – adhēzijas proteīnu inhibitoru struktūras izveide un sintēze;
  • proteīnu–inhibitoru kompleksu raksturošana;
  • bioloģiskās sistēmās sastopamu virsmu imitāciju izstrāde;
  • adhēzijas funkcionālie testi;
  • komandējumi, zinātnisko rezultātu publicitāte un komunikācija ar sabiedrību.

Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai demonstrētu fotofarmakoloģijas pieejas nozīmību zinātnes un veselības aprūpes jomās. Fotoaktivējamu šūnu adhēzijas modulatoru izstrāde nodrošinātu jaunus zāļu vielām līdzīgus preparātus, kas ļautu samazināt labi zināmu un šobrīd izmantotu zāļu terapijas blaknes un palielināt šo zāļu efektivitāti.

Publicēts 14.06.2021.

Projekts ir sākts 01.06.2021, un turpmākās darbības plāns ir apspriests ar Biotehnoloģijas grupas vadītāju, kurš ir projekta zinātniskais vadītājs.

Eksperimentālā darbība turpinājās, izstrādājot bioinspirētas virsmas un nosakot labākās eksperimentālās pieejas izvēles kritērijus.

2021.gada 23.jūlijā 1.darbības ietvaros galvenais pētnieks pabeidza Dānijas Tehniskās universitātes (DTU) organizēto apmācību kursu "Antimikrobiālā rezistence", ko piedāvāja ar Coursera (tiešsaistes kursu nodrošinātājs) starpniecību.

Publikācija recenzētā starptautiskā žurnālā SN Comprehensive Clinical Medicine: International Scientific Collaboration Is Needed to Bridge Science to Society: USERN2020 Consensus Statement | SpringerLink

 

Publicēts: 01.09.2021.