Šūnu adhēzijas mehānismu fotokontrole

Projekta Nr.
1.1.1.5/21/A/003
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks
01.06.2021. – 31.05.2023.
Projekta vadītājs
Dr. Rossella Castagna
Projekta kopējās izmaksas
140 202,24 EUR (ERAF finansējums – 119 171,90 EUR)
Projekta mērķis

Izstrādāt ar gaismu aktivējamus šūnas–šūnas adhēzijas proteīnu modulatorus, izmantojot uz fragmentu pieeju balstītu zāļu vielu atklāšanu.

Galvenās projekta darbības:
  • proteīnu ekspresija un attīrīšana;
  • uz struktūru balstīts virtuālais skrīnings un uz fragmentu pieeju balstīta zāļu vielu atklāšana;
  • ar gaismu aktivējamu savienojumu – adhēzijas proteīnu inhibitoru struktūras izveide un sintēze;
  • proteīnu–inhibitoru kompleksu raksturošana;
  • bioloģiskās sistēmās sastopamu virsmu imitāciju izstrāde;
  • adhēzijas funkcionālie testi;
  • komandējumi, zinātnisko rezultātu publicitāte un komunikācija ar sabiedrību.

Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai demonstrētu fotofarmakoloģijas pieejas nozīmību zinātnes un veselības aprūpes jomās. Fotoaktivējamu šūnu adhēzijas modulatoru izstrāde nodrošinātu jaunus zāļu vielām līdzīgus preparātus, kas ļautu samazināt labi zināmu un šobrīd izmantotu zāļu terapijas blaknes un palielināt šo zāļu efektivitāti.

Publicēts 14.06.2021.

Projekts ir sākts 01.06.2021, un turpmākās darbības plāns ir apspriests ar Biotehnoloģijas grupas vadītāju, kurš ir projekta zinātniskais vadītājs.

 

Eksperimentālā darbība turpinājās, izstrādājot bioinspirētas virsmas un nosakot labākās eksperimentālās pieejas izvēles kritērijus.

 

2021.gada 23.jūlijā 1.darbības ietvaros galvenais pētnieks pabeidza Dānijas Tehniskās universitātes (DTU) organizēto apmācību kursu "Antimikrobiālā rezistence", ko piedāvāja ar Coursera (tiešsaistes kursu nodrošinātājs) starpniecību.

Publikācija recenzētā starptautiskā žurnālā SN Comprehensive Clinical Medicine: International Scientific Collaboration Is Needed to Bridge Science to Society: USERN2020 Consensus Statement | SpringerLink

Publicēts: 01.09.2021.

Projekta īstenošana turpinājās ar biohibrīdu materiālu un ar gaismu aktivizējamu savienojumu projektēšanu šūnu-šūnu saķeres modulācijai. Attiecībā uz ar gaismu aktivizējamu zāļu izstrādi galvenais pētnieks parakstīja sadarbības pētniecības līgumu Nr. 1.1. -5/28 ar Katalonijas Bioinženierijas institūtu Barselonā (Spānija), lai veiktu fotofarmakoloģiskos pētījumus institūta telpās.

 

Projekta darbības Nr.2 plānotās apmācības ietvaros galvenais pētnieks 2021. gada 13.–17. septembrī apmeklēja Vīnes Universitātes organizēto Vasaras skolu par zāļu dizainu (Summer School on Drug Design) (tiešsaistes formā), koncentrējoties uz farmakoinformātiku. Skolas apmeklējuma rezultātā galvenais pētnieks saņēma 4 ECTS kredītpunktus no Vīnes Universitātes un paplašināja savas kompetences attiecībā uz virtuālo skrīningu un dokošanas analīzi.

 

2021. gada 15. septembrī EUROPIN Vasaras skolas (Summer School on Drug Design) ietvaros galvenais pētnieks sniedza plakāta „Design of photoswitchable acetylcholinesterase inhibitors” prezentāciju (tiešsaistē), bet 2021.gada 8.novembrī 6. USERN (Universal Scientific Education and Research Network) starptautiskajā konferencē kā pieaicinātais lektors tiešsaistē uzstājās ar runu „Biohybrid electrospun materials: the role of complex interfaces”.

Publicēts: 30.11.2021.

Ziņojums, kurā cita starpā apspriesta proteīnu mijiedarbības fotokontrole mikrotubulu veidošanā, izmantojot fotofarmakoloģiju, ir publicēts Frontiers in Molecular Bioscience: Susanna Eli*, Rossella Castagna*, Marina Mapelli, Emilio Parisini. Recent approaches to the identification of novel microtubule-targeting agents Frontiers in Molecular Biosciences. DOI:10.3389/fmolb.2022.841777

*pirmais kopīgais autordarbs.

Biofizikālo metožu apmācības pasākumu ietvaros (WP4) notika apmācības pasākumi par cirkulārā dihroisma spektroskopiju no uzņēmuma Jasco un izotermisko tritācijas kalorimetriju (ITC) no uzņēmuma Malvern.

Projekta galvenais pētnieks 10.02.2022. apmeklēja on-line apmācības kursu “Horizon Europe: Quick guide to tackle gender dimension and cross-cutting issues - Expert Insights”, kuru organizēja EMDESK Academy.

11.02.2022. projekta galvenais pētnieks uzstājās Starptautiskajā dienā sievietēm un meitenēm zinātnē komunikācijas pasākumā, kuru organizēja Barselonas Zinātnes un tehnoloģiju institūts (BIST), runājot par zinātnisko darbību un piedāvāja virtuālas laboratorijas ekskursijas, kuru mērķauditorija bija skolēni. (Tiešsaistē – Escola Gaspar, Barselona – Spānija)

Publicēts: 28.02.2022.