Paula Valdena simpozijs pulcē organiskās ķīmijas speciālistus un studentus

No 28. līdz 29. oktobrim (2021) norisinājās 12. Paula Valdena simpozijs organiskajā ķīmijā. Konference tradicionāli notiek reizi 2 gados un pulcē Baltijas valstu zinātniekus, studentus un rūpniecības pārstāvjus.

Konferencē savus pētījumus prezentēja septiņi pasaulē zināmi un atzīti zinātnieki – Roberts Franke (Robert Francke), Veronika Governjē (Veronique Gouverneur), Pauls Nošels (Paul Knochel), Daniels Leonori (Daniele Leonori), Martins Ostraihs (Martin Oestreich),  Troels Skrudstrups (Troels Skrydstrup) un Alans Spaivijs (Alan Spivey). Lektori ar klātesošajiem iesaistījās aizrautīgās zinātniskās diskusijās un pārdomās. Konferenci vadīja prof. Edgars Sūna.

Svinīgi atklājot konferenci, RTU  Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns prof. Māris Turks par pētījumiem selēnorganisko savienojumu ķīmijā Dr. chem. Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) pasniedza Paula Valdena medaļu.

Divi Latvijas doktoranti organiskajā ķīmijā – Sindija Lapčinska un Lūkass Tomass Lukašēvics – klātesošos īsā lekcijā iepazīstināja ar promocijas darba ietvaros atklāto.

Tradicionāli notika arī studentu stenda referātu prezentācija un konkurss par labākajiem stenda referātiem. Šogad dalībai bija pieteicies rekordliels studentu skaits – 31. Savus pētījumus plašākai publikai demonstrēja 16 doktorantūras, 9 maģistrantūras un 6  bakalaura studiju programmas studenti. Balvu labākajiem stenda referātiem nodrošināja SIA “Armgate” un tās saņēma doktorantūras studenti Gļebs Jeršovs un Viktorija Vitkovska; maģistra programmas students Artūrs Sperga un bakalaura programmas students Olavs Rāciņš.

Latvijā izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ simpozijs norisinājās virtuālajā vidē, taču tas nekādā veidā neietekmēja pasākuma programmu vai zinātnisko kvalitāti.

Paula Valdena simpoziju organizēja Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Rīgas Tehniskā universitāte. Finansiālo atbalstu  nodrošināja Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts “Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007).

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB