Pasniegtas prestižās “L’Oréal Baltic” balvas “Sievietēm zinātnē”

2021. gada 15. jūnijā L’Oréal Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām Sievietēm zinātnē programmā apbalvoja septiņas talantīgas Baltijas valstu zinātnieces. Viena no viņām ir Dr. Dana Kigitoviča – jaunā zinātniece, kura Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) izstrādā promocijas darbu par terapijas iespējām sirds labā kambara mazspējas ārstēšanā.

Paralēli zinātniskajam darbam OSI, Dana Kigitoviča ir ārste rezidente nefroloģijā Rīgas Stradiņa universitātē un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī asistente RSU Iekšķīgo slimību katedrā.

Apbalvojumu Sievietēm zinātnē Dana Kigitoviča saņēma par pētījumu, kurā meklē jaunu pieeju sirds labā kambara mazspējas ārstēšanai un analizējot iespējas, kā stiprināt nogurušu sirdi. Pētījuma mērķis ir veicināt personalizētas medicīnas attīstību, identificēt riska faktorus sirds labā kambara mazspējas gadījumā un uzlabot pacientu ar labā kambara mazspēju dzīves kvalitāti, pārprofilējot klīniskajā praksē līdz šim lietoto kardiovaskulāro medikamentu meldoniju. Identificētie riska faktori un jaunas terapijas metodes varētu samazināt augsto pacientu mirstību no sirds mazspējas Latvijā.

Vairāk par pētījumu un to, kā iespējams apvienot darbu slimnīcā ar zinātni Dana pati stāsta LTV! raidījumā “Panorāma”.