Pasniegtas LZA balvas jaunajiem zinātniekiem, tostarp trīs OSI ķīmiķiem

27. aprīlī (2023) Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pavasara pilnsapulcē svinīgi pasniegtas LZA vārda balvas un jauno zinātnieku balvas. Apbalvoto vidū – trīs Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) jaunie ķīmiķi. Lūkass Tomass Lukašēvics godalgots ar Edvīna Vedēja balvu, Aleksandrs Čižikovs apbalvots ar Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balvu, savukārt Artūrs Sperga – ar jauno zinātnieku balvu.

Ph.D. Lūkasam Tomasam Lukašēvicam Edvīna Vedēja balva piešķirta par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā un izstrādāto promocijas darbu “Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana”. Darbs izstrādāts Dr.chem. Lienes Grigorjevas (OSI) vadībā un aizstāvēts 2022. gadā RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Mg.chem. Aleksandram Čižikovam pasniegta Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā. Balva Aleksandram piešķirta par izstrādāto maģistra darbu “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta aminoskābju C(sp2)-H saites funkcionalizēšana”. Darbs izstrādāts Mg.sc.ing. Lūkasa T. Lukašēvica (OSI) un Dr.chem. Lienes Grigorjevas (OSI) vadībā un ar izcilību aizstāvēts  Latvijas Universitātē 2022. gadā.

Mg.sc.ing. Artūram Spergam pasniegta LZA jauno zinātnieku balva. Apbalvojums Artūram piešķirts par izstrādāto maģistra darbu “Dzelzs katalizēta fluormetilēngrupas pārnese no sulfonija sāļiem”. Darbs izstrādāts Dr.sc.nat. Jāņa Velika (OSI) vadībā un 2022. gadā ar izcilību  aizstāvēts RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.