Eiropas Zinātnieku nakts

27. septembrī, 2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā
Aizkraukles ielā 21

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

 programma

 

Kontaktinformācija: Elīna Erdmane, tālrunis 28332234, e-pasts:

logo-h2020 Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018–2019 (granta līguma nr. 819129) ietvaros.