Par Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Dr. chem. Pāvels Arsenjans

26. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē par
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts OSI Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans.
Sveicam!

Vairāk informācijas: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2959&Itemid=43