Organiskās sintēzes institūta fonds

Dibināts

14.12.2022. saskaņā ar OSI Zinātniskās padomes protokolu Nr. 21 (655)

Reģistrēts

29.06.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

Reģistrācijas Nr.

40008326496

Valde
Foto Dace Kārkle
Dace Kārkle
Valdes priekšsēdētāja
Foto Kristaps Jaudzems
Kristaps Jaudzems
Valdes loceklis
Foto Aigars Jirgensons
Aigars Jirgensons
Valdes loceklis
Mērķi
Sekmēt pētniecības un augstākās izglītības attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām
Atbalstīt izcilu zinātnisko pētījumu veikšanu
Piešķirt stipendijas, pabalstus un grantus studentiem un zinātniskajam personālam mācībām, zinātniskajai darbībai, arī zinātnisko darbinieku kvalifikācijas celšanai