Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija

BalticPictures-46

 

 

Prof. Dr. chem. Edgars Sūna
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: edgars@osi.lv
Telefons: (+371) 6701489
Laboratorijas vietne: ospt.osi.lv

Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija izveidota 2003. gadā. Laboratoriju veido pastāvīgie darbinieki, kā arī doktorantūras, maģistra un bakalaura programmu studenti. Laboratorijas līdzstrādnieki iesaistīti gan publiski finansētu pētījumu, gan kontraktpētniecības projektu izstrādē.

Publiski finansētos pētījumus veic galvenokārt doktorantūras un maģistra programmu studenti laboratorijas pētnieku un vadošo pētnieku vadībā. Galvenie pētījumu virzieni:

1. Jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde
2. Dabasvielu totālā sintēze
3. Medicīnas ķīmijas pētījumi, t.sk. jaunu antibiotiku izstrāde
4. Elektroluminiscento starotāju dizains OLED tehnoloģijām

Izvēlētas publikācijas:
1. Kinens, A.; Sejejs, M.; Kamlet, A. S.; Piotrowski, D. W.; Vedejs, E.; Suna, E. J. Org. Chem. 2017, 82, 869.
2. Sokolovs, I.; Suna, E. J. Org. Chem. 2016, 81, 371.
3. Berzina, B.; Sokolovs, I.; Suna, E. ACS Catalysis 2015, 5, 7008.
4. Mutule, I.; Joo, B.; Medne, Z.; Kalnins, T.; Vedejs, E.; Suna, E. J. Org. Chem. 2015, 80, 3058.
5. Sokolovs, I.; Lubriks, D.; Suna, E. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 6920.
6. Priede, M.; Kazak, M.; Kalnins, T.; Shubin, K.; Suna, E. J. Org. Chem. 2014, 79, 3715.
7. Lubriks, D.; Sokolovs, I.; Suna, E. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15436.

Kontraktpētniecībā iesaistīts laboratorijas pastāvīgais personāls – pētnieki, asistenti un projektu vadītāji. Laboratorijas darbiniekiem ir uzkrāta pieredze

  • jaunu zāļu vielu izveidē
  • liela apjoma sintēzes metožu izstrādē

Izvēlēti patenti:

  1.  Dax, S. L.; Mencel, J. J.; Ozola, V.; Shubin, K.; Martjuga, M.; Suna, E. Novel Breathing Control Modulating Compounds, and Methods of Using Same. WO 2014/151462 A1, 25 September, 2014
  2. Dax, S.L.; Ozola, V.; Krasikovs, A.; Suna, E. Novel Methods for Preparation of (+)-1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone and Salts Thereof. US2013/109854  A1, 5 May, 2013
  3. Priepke, H.; Kuelzer, R.; Mack, J.; Pfau, R.; Stenkamp, D.; Pelcman, B.; Rönn, R.; Lubriks, D.; Suna E. 2-Aminobenzimidazole derivatives useful in the treatment of inflammation WO2012/076672 A1, 14 June, 2012