Organiskās ķīmijas laboratorija

BalticPictures-48

 

 

Dr. chem. Pēteris Trapencieris
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: peteris@osi.lv
Telefons: (+371) 67014936

Organiskās ķīmijas laboratorija izveidota 2001. gadā, un pašlaik tajā ir nodarbināti 9 zinātniskie darbinieki, tai skaitā 2 doktorantūras studenti. Laboratorijas personāls ir iesaistīts gan publiski finansētu pētījumu, gan kontraktpētniecības projektu izstrādē. Laboratorijas darbiniekiem ir uzkrāta liela pieredze jaunu zāļu vielu dizainā un izstrādē; slāpekļa heterociklu sintēzes metožu izstrādē, kā arī dabas vielu izdalīšanā un pētniecībā.

Izvēlētās publikācijas

  1. Strumfs, B.,  Hermane, J., Belyakov, S., Trapencieris, P. Tetrahedron2014, 70, 355-362. Acyl migration from N to C in aziridine-2-carboxylic esters (DOI: 10.1016/j.tet.2013.11.052).
  2. Vendina, I., Parkova, A., Trapencieris, P. Heterocycles2014, 88(2), 1565-1572.  o-Directed lithiation of acylated hydroxy-thiophenes (DOI: 10.3987/COM-13-S(S)91).
  3. Jaudzems, K., Tars, K., Maurops, G., Ivdra, N., Otikovs, M., Leitans, J., Kanepe-Lapsa, I., Domraceva, I., Mutule, I., Trapencieris, P., Blackman, M., Jirgensons, A. ACS Medicinal Chemistry Letters2014, 5(4), 373-377. Plasmepsin inhibitory activity and structure-guided optimization of a potent hydroxyethylamine-based antimalarial hit (DOI:1021/ml4004952).
  4. Kreituss, I., Rozenberga, E., Zemītis, J., Trapencieris, P., Romanchikova, N., Turks, M. Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl.Ed.) 2013, 49(8), 1108-1117).  Discovery of aziridine–triazole conjugates as selective MMP-2 inhibitors (DOI: 10.1039/c2cc36225b).
  5. Borovika, D. Bertrand, P., Trapencieris, P., Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl.Ed.) 2013, 49(11), 1560-1578 (review). Synthesis of macro-monocyclic hydroxamic acids (DOI: 10.1007/s10593-014-1408-4).