Hromatogrāfijas laboratorija

 

BalticPictures-13

 

 

Dr. chem. Helēna Kažoka
Laboratorijas vadītāja
e-pasts: helena@osi.lv
Telefons: (+371) 67014850

Laboratorija nodarbojas ar teorētiskiem un praktiskiem pētījumiem, kas saistīti ar augstefektīvo šķidrumu hromatogrāfiju (AEŠH). Pētījumu rezultāti tiek izmantoti institūta jaunsintezēto vielu AEŠH metožu izstrādei. Laboratorija veic servisa darbus, kas saistīti ar organisko vielu UV-AEŠH un elementanalīzi.

Izvēlētas publikācijas

  1. Upmanis T., Kažoka H., Kreicberga A., Vigante B. Separation of 1,4-Dihydropyridine Derivative and Its Oxidized Form. Chromatographia 2018,  81(7), 1109–111.
  2. Kreicberga A., Kažoka H., Orlova N., Veinberg G., Vorona M. Stationary Phase Selection for Achiral Separation of Disubstituted Piracetam Diastereomeric Mixtures. Chromatography today 2017, 10 (4), 10-14.
  3. Kažoka H., Koliškina O.; Veinberg G.; Vorona M. Separation of piracetam derivatives on polysaccharide-based chiral stationary phases. J. Chromatogr. A. 2013, 1281, 160-165.
  4. Kažoka H., Rotkaja O., Varačeva L. Enantioseparation of 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline on Polysaccharide Based Chiral Stationary Phases. Chromatographia 2011, 73 (Supplement 1), S123 – S129.
  5. Koliškina O.; Kažoka H.; Černova L.; Krauze A. 1,4-Dihidropiridīnu log D vērtības noteikšana, izmantojot augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas metodi. Latvian J. Chem. 2012, 51(2), 114-123.