Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija

MK1BalticPictures13-GOG_0390

 

 

Dambrova-LV

 

 

 

Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija (FFL) ir dibināta 2001. gadā, lai atklātu jaunus zāļu mērķproteīnus, pētītu zāļu vielu molekulāros mehānismus un pārbaudītu jaunsintezēto savienojumu bioloģiskās aktivitātes, pielietojamos pētījumus veicot ciešā sadarbībā ar farmaceitisko industriju. Pētījumi norit kardiovaskulārās, centrālās nervu sistēmas un molekulārās farmakoloģijas jomās, aktīvi publicējot un patentējot darba rezultātus. Eksperimentālās metodes aptver in vivo un in vitro modeļus, šūnu kultūras, izolētu audu un mitohondriju izmantošanu, gēnu ekspresijas analīzi.

 

Izvēlētas publikācijas

  • Zvejniece L, Stelfa G, Vavers E, Kupats E, Kuka J, Svalbe B, Zvejniece B, Albert-Weissenberger C, Sirén AL, Plesnila N, Dambrova M. Skull Fractures Induce Neuroinflammation and Worsen Outcomes after Closed Head Injury in Mice. J. Neurotrauma. 2020; 37(2): 295-304. doi: 10.1089/neu.2019.6524
  • Vaara M, Vaara T, Kuka J, Sevostjanovs E, Grinberga S, Dambrova M, Liepinsh E. Excretion of the Polymyxin Derivative NAB739 in Murine Urine. Antibiotics (Basel). 2020; 9(4):E143. doi: 10.3390/antibiotics9040143
  • Makrecka-Kuka M, Sevostjanovs E, Vilks K, Volska K, Antone U, Kuka J, Makarova E, Pugovics O, Dambrova M, Liepinsh E. Plasma acylcarnitine concentrations reflect the acylcarnitine profile in cardiac tissues. Sci Rep. 2017; 7(1):17528. doi: 10.1038/s41598-017-17797-x
  • Dambrova M, Makrecka-Kuka M, Vilskersts R, Makarova E, Kuka J, Liepinsh E. Pharmacological effects of meldonium: biochemical mechanisms and biomarkers of cardiometabolic activity. Pharmacol Res. 2016 113(Pt B):771-780. doi: 10.1016/j.phrs.2016.01.019
  • Dambrova M, Latkovskis G, Kuka J, Strele I, Konrade I, Grinberga S, Hartmane D, Pugovics O, Erglis A, Liepinsh E. Diabetes is Associated with Higher Trimethylamine N-oxide Plasma Levels. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2016; 124(4):251-6. doi: 10.1055/s-0035-1569330

Izvēlēti patenti

  • Zvejniece L., Dambrova M., Svalbe B., Vavers E., Kalvins I., Veinbergs G., Stonans I., Misane I., Vorona M., Cernobrovijs A. Use of 2-(5S-methyl-2-oxo-4R-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide in the treatment of seizures. US10105348 (B2) – 2018-10-23.
  • Zvejniece L., Dambrova M., Svalbe B., Vavers E., Kalvins I., Veinbergs G., Stonans I., Misane I., Vorona M., Cernobrovijs A. Use of 2-(5S-methyl-2-oxo-4R-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide in the treatment of seizures. JP6470870 (B2) – 2019-01-25.
  • Zvejniece L., Dambrova M., Svalbe B., Vavers E., Kalvins I., Veinbergs G., Stonans I., Misane I., Vorona M., Cernobrovijs A. Use of 2-(5S-methyl-2-oxo-4R-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide in the treatment of seizures. UA120886 (C) – 2020-02-25.
  • Zvejniece L., Dambrova M., Svalbe B., Vavers E., Kalvins I., Veinbergs G., Stonans I., Misane I., Vorona M., Cernobrovijs A. Use of 2-(5S-methyl-2-oxo-4R-phenyl-pyrrolidin-1-yl)-acetamide in the treatment of seizures. TW I643617 (B) – 2018-12-11.
  • Liepins E., Dambrova M., Makrecka-Kuka M., Kuka J., Makarova E., Sevostjanovs E. Metode insulīna rezistences diagnostikai, izmantojot acilkarnitīnu koncentrāciju noteikšanu asinīs. LV15206 (B1) – 2017-07-20.