CNS aktīvo savienojumu laboratorija

Foto Gints Smits

Dr. chem. Gints Šmits

Laboratorijas vadītājs

e-pasts: gintssmits@osi.lv

Laboratorijas Twitter konts: @LabCasl

CNS aktīvo savienojumu laboratorija izveidota 2001. gadā un pašlaik tajā nodarbināti 15 zinātniskie darbinieki. Laboratorijas personāls ir iesaistīts gan publiski finansētu pētījumu, gan starptautisku kontraktpētniecības projektu izstrādē.

Galvenie pētījumu virzieni:

  • Medicīnas ķīmijas pētījumi jaunu pretvēža aģentu un antibiotiku izstrādes jomā;
  • Jaunu sintēzes metožu izstrāde dabasvielu iegūšanai;
  • Biopolimēru iegūšana un fizikālo īpašību izpēte.

Izvēlētas publikācijas:

  • Stereoselective Olefination with Sterically Demanding Julia-Kocienski Reagents: Total Synthesis of Oxo-prothracarcin, Oxo-tomaymycin, and Boseongazepine B. Z. Leitis, G. Sakaine, A. Kinēns, G. Smits.* ACS Omega, 2022, 7, 34, 30519. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c03732
  • Isolation, chemistry, and biology of pyrrolo[1,4]benzodiazepine natural products. G. Sakaine, A. Ture, J. Pedroni, Smits. * Med. Res. Rev. 2022, 42, 5. https://doi.org/10.1002/med.21803
  • Total Synthesis of the Proposed Structure of Uncarialin A. N. Ūdris, K. Jaudzems, G. Smits. Org. Chem. 2021, 86, 6927. https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c00324
  • Stereoselective synthesis of an eleganine A core. Smits,* R. Zemribo. Org. Biomol. Chem. 2020, 4566. https://doi.org/10.1039/D0OB00939C
  • First Total Synthesis and in Vitro Cytotoxicities of Flavesines G and J. J. Pelšs, Smits.* ACS Omega, 2020, 5, 12568. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01672
  • Modified Julia-Kocienski Reagents for a Stereoselective Introduction of Trisubstituted Double Bonds: A Formal Total Synthesis of Limazepine e and Barmumycin. G. Sakaine, Smits.* J. Org. Chem. 2018, 83, 5323. https://doi.org/10.1021/acs.joc.8b00643