CNS aktīvo savienojumu laboratorija

G.Smits_04.2019-crop

 

Dr. chem. Gints Šmits
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: gintssmits@osi.lv

CNS aktīvo savienojumu laboratorija izveidota 2001. gadā un pašlaik tajā nodarbināti 15 zinātniskie darbinieki. Laboratorijas personāls ir iesaistīts gan publiski finansētu pētījumu, gan kontraktpētniecības projektu izstrādē. Laboratorijas darbinieki ir ar pieredzi medicīnas ķīmijas problēmu risināšanā jaunu zāļu vielu izstrādē. Pētījumi medicīnas ķīmijas jomā ilgstoši notika sadarbībā ar Vācijas kompāniju Merz Pharmaceuticals. Zinātniskais darbs organiskajā ķīmijā – dabas vielu totālā sintēze un zāļu vielu sintēzes metodoloģijas izstrāde – organizēts, iesaistot pētījumos RTU un LU studentus.

 

Izvēlētas publikācijas:

  1. G. Smits, R. Zemribo. Total Synthesis of Deoxypumiliotoxin 193H Putative Structure via Ireland – Claisen Rearrangement. Eur. J. Org. Chem. 2015, 3152-3156.
  2. H. Kubas, U. Meyer, B. Kruger, M. Hechenberger, M. Vanejevs, R. Zemribo, V. Kauss, K. Ambartsumova, I. Pyatkin , A. Polosukhin, U. Abel. Discovery, synthesis and structure-activity relationships of 2-aminoquinazoline derivatives as a novel class of metabotropic glutamate receptor 5 negative allosteric modulators. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23 (16), 4493-4500.
  3. G. Smits, R. Zemribo. The Exocyclic Olefin Geometry Control via Ireland-Claisen Rearrangement: Stereoselective Total Syntheses of Barmumycin and Limazepine E. Org. Lett. 2013, 15, 4406-4409.
  4. M. Vanejevs, C. Jatzke, S. Renner, S. Müller, M. Hechenberger, T. Bauer, A. Klochkova, I. Pyatkin, D. Kazyulkin , E. Aksenova , S. Shulepin, O. Timonina, A. Haasis, A. Gutcaits, C. G. Parsons, M. Henrich, V. Kauss, T. Weil. Positive and Negative Modulation of Group I Metabotropic Glutamate Receptors. J. Med. Chem. 2008, 51 (3), 634–647.

Izvēlēti patentu pieteikumi:

  1. Abel, U.; Hansen, A.; Wolter, F.; Krueger, B.; Kauss, V.; Rozhkovs, J.; Piskunova, I.; Zvagulis, A.; Trifanova, D.; Grunsteine, G.; Ture, A. Glycine B antagonists. WO 2013/030358 (A1) (07.03.2013).
  2. Abel, U.; Hansen, A.; Wolter, F.; Krueger, B.; Kauss, V.; Rozhkovs, J.; Semenihina, V.; Piskunova, I.; Pelss, J. Glycine B antagonists. WO 2012/164085 (A1) (06.12.2012).
  3. Henrich, M.; Abel, U.; Mueller, S.; Kubas, H.; Meyer, U.; Hechenberger, M.; Kauss, V.; Zemribo, R.. Metabotropic glutamate receptor modulators. WO 2012/052451 A1, (26.04.2012).
  4. Abel, U.; Krueger, B.; Kubas, H.; Meyer, U.; Zemribo, R.; Smits, G. Metabotropic glutamate receptor modulators. WO 2012/085167 A1, (28.06.2012).