Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes laboratorija

BalticPictures-25

 

 

Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: martins@osi.lv
Telefons: (+371) 67014814

Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes laboratorija pārsvarā veic pasūtijuma sintēzes un specifisku savienojumu iegūšanas metožu izstrādi. Mūsu specialitāte ir jaunas metodoloģijas heterociklisko savienojumu konsturēšanai, vara katalizētās reakcijas un modificēto aminoskābju, cukuru kā arī nukleozīdu atvasinājumu sintēze.

Jaunākās publikācijas

  1. Melnika I., Bringis K., M. Katkevics M.,Synthesis of N-methylcarbazoles from N-(2-iodoaryl)-N-methylanilines in the presence of potassium tert-butoxide and iron(II) bromide”, Chem. Heterocycl. Comp. 2013, 529-539.
  2. Krasikova V., Katkevics M.,”Preparation of benzoiosthiazolones from 2-bromobenzamides and sulfur under copper catalysis conditions”, Chem. Heterocycl. Comp. 2012, 1684-1690.
  3. Kukosha T., Trjufilkina N., S. Belyakov, Katkevics M., „Copper-Catalyzed Cross-Coupling of O-Alkyl Hydroxamates with Aryl Iodides”, Synthesis 2012, 44, 2413-2423.
  4. Kukosha T., Trjufilkina N., Katkevics M. „Synthesis of N-Alkoxyindol-2-ones by Copper-Catalyzed Intramolecular N-Arylation of Hydroxamates”, Synlett 2011, 2525-2528.
  5. Katkevics M., Kukosha T., Lukevics E. „Heterocycles from hydroxylamines and hydroxamic acids”, in „The chemistry of Hydroxylamines, Oximes and Hydroxamic Acids”, Vol 2, (Ed. Z. Rappoport and J. F. Liebman), John Wiley and Sons, Chichester 2011, pp 205-294.

Jaunākie patenti

  1. Nilson P.; Pelcman B.; Katkevics M.,. Bis Aromatic compounds in the treatment of inflammation. BRPI0816320 (A2) 24.03. 2015.
  2. Nilson P.; Pelcman B.; Katkevics M., Roenn R., Krog-Jensen C. Bis Aromatic compounds for use as LTC4 synthase inhibitors. US2013035358 (A1) 02.07. 2013
  3. Pelcman B, Olofsson K, Katkevics M, Ozola V, Suna E, Kalvins I, Trapencieris P, Katkevica D, Schaal W, Indoles useful in the treatment of inflammation. US 8097623 (B2), 17.01. 2012.
  4. Nilson P.; Pelcman B.; Katkevics M.; Suna E.; Popovs I. Bis Aromatic compounds for use as LTC4 synthase inhibitors. US2012035217 (A1) 09.02.2012
  5. Katkevics M.; Nilsson P.; Pelcman B. Bis-Aryl Compounds for use as Medicaments. EP2274280 (A2), 19.1, 2011.