Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorija

BalticPictures-36

 

 

Marija Trifonova
Laboratorijas vadītāja
e-pasts: marija@osi.lv
Telefons: (+371) 67014807

Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorija izveidota 1996.gadā. No 1999. līdz 2006. gadam strādāja atbilstoši EN 45001 / EN ISO/IEC 17025 Standarta prasībām (LATAK), kopš 2007.gada ir GMP sertificēta (ZVA).

Laboratorija nodarbojas ar farmaceitisko preparātu un aktīvo farmaceitisko vielu testēšanas metožu izstrādi un validāciju. Tāpat ir uzkrāta vairāku gadu pieredze stabilitātes pētījumu veikšanā atbilstoši Labas ražošanas prakses (GMP) un ICH prasībām.

Laboratorija nodrošina šķidrumu un gāzu hromatogrāfisko testēšanu, tirimetrisko analīžu veikšanu, fizikāli-ķīmiskās pārbaudes (cietība, sairšana, šķīšana, konsistences un viskozitātes noteikšana u.c.), kā arī nesterilo farmaceitisko preparātu mikrobioloģisko kontroli.