Jaunumi

Bez izglītotiem cilvēkiem mēs izrāvienu neiegūsim

17. martā (2020) portālā nra.lv publicēta intervija ar OSI direktoru Osvaldu Pugoviču par zinātnisko institūciju starptautisko novērtēšanu, finansējumu zinātnei un Izglītības un zinātnes ministrijas rosināto augstākās izglītības iekšējās pārvaldības sistēmas maiņu.

Ieskatam

Runājot par aktuālo zinātnes finansējumu, OSI direktors nra.lv saka:

Zinātniskajām institūcijām valsts piešķirtais bāzes finansējums palicis tādā pašā līmenī, kāds tas bija pērn. Summa, ko bāzes finansējuma veidā piešķir IZM, veido tikai 16% no mūsu kopējā budžeta, līdz ar to ļoti jāpiestrādā pie citiem avotiem. To arī darām.
(..)
Finansējuma kopumā zinātnei ir par maz. It īpaši kas attiecas uz valsts pētījuma programmām. Jo, lai mēs būtu konkurētspējīgāki, vajadzētu šo sadaļu stiprināt. Uzaudzēt zināmus muskuļus, tā teikt.

Salīdzinot OSI sniegumu ar iepriekšējo zinātnes izvērtēšanas periodu, O. Pugovičs norāda, ka uzlabojumi publikāciju skaita un kvalitātes palielināšanās ziņā nenoliedzami ir notikuši, taču apšauba, ka tas ir noticis tikai starptautiskā izvērtējuma dēļ. O. Pugovičs saka:

Par to, kādas izmaiņas ir notikušas, var pārliecināties, apskatot OSI zinātnieku publikāciju skaitu, kas tapušas sadarbībā ar citiem partneriem. Ja pirms septiņiem gadiem tādu bija 23%, tad pērn tie bija 49%. Tas nav noticis tāpat vien, bet sadarbības projektu ietvaros. It īpaši plaša šī sadarbība bija ENABLE projektā, kurā piedalījās vairāk nekā 30 valstu, tostarp Latvija – ar mērķi izveidot jaunas antibiotikas, ņemot vērā to, ka arvien lielāka kļūst rezistence pret tām. Sanākot kopā dažādām organizācijām, radās šis konsorcijs, un šobrīd projekts ir zāļu kandidātvielas izstrādes fāzē.

Tāpat EU-OPENSCREEN, kas ir zinātniskās infrastruktūras platforma un strādā visā Eiropā. OSI Baltijas valstīs ir vienīgā zinātniskā institūcija, kas darbojas šajā platformā. Tā atkal ir jauna iespēja sadarboties ar citiem, tostarp gūt jaunus finansējuma avotus.

Lasīt visu interviju.

AS “Grindeks” sekmīgi pabeidz jaunu oriģinālo kandidātzāļu metil-GBB klīniskā pētījuma 1.fāzi

5. martā (2020) AS “Grindeks” paziņoja, ka ir pabeigusi jaunu oriģinālo kandidātzāļu metil-GBB klīniskā pētījuma 1. fāzi. Jaunās kandidātzāles paredzētas sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai.

AS “Grindeks” informēja, ka veiktie preklīniskie pētījumi ir pierādījuši jaunās molekulas efektivitāti, samazinot sirds infarkta izmēru un aterosklerozes progresēšanu un uzlabojot glikozes metabolismu. Preklīniskie un klīniskā pētījuma 1. fāzes pētījumi liecina par ļoti labu medikamenta drošības profilu.

Metil-GBB  ķīmisko un eksperimentālo izpēti veikuši Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki.

AS “Grindeks” valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis norādīja: “Šis īpaši nozīmīgais projekts apliecina Grindeks gatavību tuvākajā nākotnē piedāvāt pacientiem inovatīvas zāles miokarda infarkta un koronāras sirds slimības ārstēšanai. Turklāt jaunais oriģinālais medikaments būs arī apliecinājums Latvijas zinātnieku zāļu pētniecības kapacitātei, jo tas būs pirmais Latvijā jaunradītais un Latvijas uzņēmuma attīstītais medikaments kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem.”

Balstoties uz šiem rezultātiem, šobrīd tiek plānoti jauno oriģinālo kandidātzāļu 2. fāzes klīniskie pētījumi.

Vairāk informācijas: “Grindeks”

Ēnu diena OSI

12. februārī  (2020) pie mums viesojās 22 uzņēmīgi un zinātkāri skolnieki (8. -12. klase) no visas Latvijas, lai iepazītos ar ķīmiķa un farmaceita profesijām. Jaunieši uzzināja par zinātnes darba specifiku, kā arī iepazinās ar jaunu zāļu atklāšanas procesu.
Katrs no skolniekiem ēnoja pētnieku organiskās sintēzes vai farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā.

enu_diena_2020

Ēnu diena ir pasaulē atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma 1.–12. klases skolēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, palīdzot jau laikus izvēlēties profesiju un sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu darba vietu, vērojot sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

OSI zinātnieki par nozīmīgiem sasniegumiem 2019. gadā saņem LZA apbalvojumus

6. februārī (2020) Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) pasniedza balvas un diplomus Latvijas 2019. gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Apbalvoti divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi, kā arī vienam pētījumam pasniegts LZA Prezidenta Atzinības raksts.

Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās

Par nozīmīgu pētījumu teorētiskās zinātnes kategorijā 2019. gadā atzīts OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas pētnieku prof. Edgara Sūnas, Dr. chem. Arta Kinēna un Mg.chem. Kaspara Leduskrasta izstrādātā pieeja cietu organisko luminoforu molekulu konstruēšanai. Jaunā koncepcija balstās uz organiskajā ķīmijā labi zināmas, bet optisko materiālu jomā līdz šim neizmantotas, starpmolekulāras elektrostatiskās mijiedarbības izmantošanu luminoforu molekulu dizainā.

E.Suna_Leduskrasts_Kinens_06.02.2020_foto_J.Brencis

Foto: J. Brencis, LZA

Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā

Par nozīmīgu pētījumu lietišķās zinātnes kategorijā 2019. gadā atzīts OSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas pētnieku Dr.sc.nat. Jāņa Velika, Mg.chem. Renātes Melngailes, Bc.chem. Armanda Kazias un Artūra Spergas izstrādātais reaģents fluormetilēngrupas – nozīmīga organiskā fluoru saturošā būvbloka ievadīšanai. Pētījums ir ar lielu izmantošanas potenciālu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, jo vairāk nekā ceturtdaļa patlaban izmantojamo zāļu vielu ķīmisko struktūru satur vienu vai vairākus fluora atomus. Vēl vairāk, analizējot jaunākās farmācijas ķīmijas tendences, redzams, ka gandrīz puse no ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes pagājušajā gadā reģistrētajām jaunajām zāļu vielām satur vismaz vienu fluora atomu to struktūrās, kas rāda, ka arī turpmāk fluorētu atvasinājumu sintēze būs gan perspektīvs paņēmiens jaunu zāļu vielu dizainā, gan svarīgs posms rūpnieciskajā ražošanā.

Foto: Jānis Brencis, LZA

Foto: J. Brencis, LZA

Jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādē

Ar LZA prezidenta atzinības rakstu novērtēts pētījums, kurā OSI vadošais pētnieks Sergejs Beļakovs kopā ar kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (Dr. chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa un Mg. Armands Rudušs) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (Dr. phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs) atklājuši jaunu pieeju fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs.

Foto: J. Brencis, LZA

Foto: J. Brencis, LZA

Svinīgi atklāj Baltijas Biomateriālu ekselences centra projektu

20200129 Riga. Latvijas valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Baltijas Biomateriālu ekselences centra pārstāvjiem, piedalās A.Levites kundze. Foto / Ilmars Znotins / VPK

Foto / Ilmars Znotins / Valsts prezidenta kanceleja

«Latvijas zinātnieku saimei centrs pavērs jaunas iespējas, un es personīgi izjūtu dziļu lepnumu par Latvijas zinātnieku uzrādītajiem izcilajiem zinātniskajiem rezultātiem un augsto sadarbības potenciālu, kas nepieciešams šāda mēroga projektos,» atklājot Baltijas Biomateriālu ekselences centra (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE) projektu, uzsver Valsts prezidents Egils Levits.

BBCE projekts svinīgi atklāts 29. janvārī RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Viņš norāda, ka, pateicoties zinātnieku pūliņiem, šī projekta laikā ir izdevies piesaistīt Latvijas tautsaimniecībai jau 13 miljonus eiro, un šis projekts ir viens no daudziem, kas ir izstrādāts un realizēts ar Latvijas valdības un Eiropas Savienības (ES) atbalstu. Nākamos septiņus gadus jaunatklātais centrs kalpos par zinātnisko bāzi, kurā apvienojas starptautisku atzinību guvušu Latvijas, Vācijas un Šveices zinātnisko grupu speciālistu zināšanas un materiāltehniskie līdzekļi, viņš turpina, uzsverot, ka tas kļūs par pamatu augstākā līmeņa izstrādēm kaulaudu atjaunošanai un jaunu biomedicīnisko metožu izmantošanai nepieciešamo biomateriālu jomā. «Baltijas Biomateriālu ekselences centra atklāšana pastiprinās Latvijas attīstības potenciālu un paplašinās mūsu valsts sociālekonomisko nozīmību. Izstrādātie plāni un aprēķini liecina, ka centra devums Latvijas ekonomikai nākamo 20 gadu laikā varētu pārsniegt 74 miljonus eiro,» atklāšanas runā pauž Valsts prezidents.

Viņš vēl veiksmi šā projekta realizācijā visiem tajā iesaistītajiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU),  Šveices «AO Research Institute Davos», Vācijas Fridriha–Aleksandra Erlangenas–Nurembergas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta speciālistiem. «Īpaši vēlos pateikties projekta vadītājam Dr. Jānim Ločam. Jāni, šis projekts ir tapis, tikai pateicoties Jūsu degsmei, apņēmībai un uzticīgai kalpošanai augstākajiem zinātniskajiem mērķiem un etaloniem,» atzīst E. Levits.

Arī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis uzsver lielo darbu, ko RTU zinātnieki paveikuši gadu gaitā, lai sasniegtu izcilību biomateriālu izstrādes jomā, un kas ļāvis pārliecināt ES ieguldīt līdzekļus ekselences centra izveidē Latvijā. Viņš atminas gan profesora Rūdolfa Cimdiņa lielo veikumu, gan uzteic profesores Līgas Bērziņas-Cimdiņas, gan visas RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra zinātnieku komandas sasniegumus. Rektors arī norāda, ka projektā iesaistītie Latvijas partneri ir ļoti spēcīgi, un apliecina, ka sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiks darīts viss labākais, lai BBCE projekts būtu sekmīgs.

Vērienīgā zinātniskās kapacitātes stiprināšanas projekta īstenošanai apvienojušās starptautiski atzītas pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – RTU, OSI, RSU, RSU SI, kā arī AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Projekta īstenošanai 15 miljoni eiro piešķirti no Eiropas Savienības (ES) programmas «Apvārsnis 2020», tikpat infrastruktūras uzlabošanai nodrošina valsts, ERAF un projekta partneri.

Latvijas partneriem ir uzkrāta kompetence katram savā jomā. Piemēram, RTU pētījumi un izstrādnes, radot biomateriālus, ar ko aizvietot bojātos cilvēka audus un orgānus, sekmīgi notiek jau vairāk nekā 20 gadu. Ciešā sadarbībā ar klīnikām, to skaitā RSU Stomatoloģijas institūtu ilgstoši tiek veikti klīniskie pētījumi, bet OSI ir Baltijas, Eiropas un pasaules līmenī pazīstama jaunu zāļu atklāšanas vieta. Apvienojot kompetences, būs iespējams nodrošināt pilnu biomateriālu attīstības ciklu no idejas laboratorijā līdz klīniskajam pielietojumam.

BBCE stiprinās biomateriālu nozari reģionā, ļaus zinātniekiem pētīt, izstrādāt un komercializēt jaunus biomateriālus kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām. Projekts ir vērsts uz jaunu zināšanu ieguvi, kas ļaus vairot efektivitāti un sasniegt ekselenci cilvēkresursu, zināšanu, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un infrastruktūras jomā. Lieli līdzekļi tiks investēti zinātniskā un medicīnas personāla mācībās, zinātniskās kompetences paaugstināšanā un pētniecības infrastruktūras modernizācijā. BBCE vadošā mītne tuvāko gadu laikā tiks izveidota RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā uz RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra bāzes. Tiks paplašināta arī OSI un RSU pētniecības infrastruktūra.

Paaugstinot zinātnisko ekselenci, būs iespējams sniegt plašākus un kvalitatīvākus medicīnas aprūpes pakalpojumus, pētījumu veikšanai piesaistīt finansējumu no ES struktūrfondiem un citiem avotiem, kā arī sniegt augstāka līmeņa pētniecības pakalpojumus medicīnas ierīču, kosmētikas, farmācijas un citām industrijām. Apvienojot RTU, OSI, RSU un RSU Stomatoloģijas institūta spēkus, nākamo gadu laikā plānots sasniegt kritisko masu medicīnas ierīču industrijas attīstībai, veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu nonākšanu tirgū, vietējo uzņēmumu izaugsmi un ārvalstu kompāniju investīciju piesaisti.

BBCE ir ES «Apvārsnis 2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase 2» finansēts projekts Nr. 857287.

Informācijas avots: RTU

OSI piedalās labāko skolotāju sveikšanā

24. janvārī (2020) RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) norisinājās ikgadējais ķīmijas un dabaszinību skolotāju seminārs «Ķīmija kā prioritāte». Semināra mērķis ir iepazīstināt skolotājus ar ķīmijas vai ķīmijai tuvu stāvošu nozaru jaununiem, kā arī izteikt pateicību un godināt labākos Latvijas ķīmijas skolotājus.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta apbalvojumu saņēma skolotāji Sandis Veldze (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) un Ausma Grizāne (Dagdas vidusskola).

Foto: RTU Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļa

Foto: RTU Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļa

Vairāk par semināru RTU mājas lapā.

Ēnu diena 12. februārī – piesakies!

Ēnu dienā, kas notiks 12. februārī (2020), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) aicina 8. – 12. klases skolēnus ēnot OSI zinātniekus un uzzināt kā top jaunas zāļu vielas.  Piedāvāsim skolniekiem iespēju iepazīties ar ķīmiķa un farmaceita profesijām un noskaidrot ar ko ikdienā nodarbojas zinātnieki organiskās sintēzes un farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijās. Pieteikšanās Ēnu dienai notiek pasākuma mājaslapā.

enudiena_1600x1200

Ēnu diena ir pasaulē atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma 1.–12. klases skolēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, palīdzot jau laikus izvēlēties profesiju un sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu darba vietu, vērojot sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētījumi LTV1 Rīta Panorāmā

Starp Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem 2019. gada 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi.

Turpinot tradīciju iepazīstināt savus skatītājus ar gada zinātnes sasniegumiem, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā viesojās Rīta Panorāma (LTV Ziņu dienests).

Pētījums “Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās”. Autori prof., LZA akadēmiķis Edgars Sūna, Dr. chem. Artis Kinēns, Kaspars Leduskrasts (OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija).

Pētījums “Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā”. Autori Dr.sc.nat. Jānis Veliks, M.Sci. Renāte Melngaile, Armands Kazia, Artūrs Sperga (OSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

LZA vārdabalvu laureātu vidū OSI zinātnieki

2020. gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus, piešķirot deviņas LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

3 balvas piešķirtas Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniekiem:

  • Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta vadošajam pētniekam, Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājam Dr.chem. Pāvelam Arsenjanam par jaunu sintēzes metožu izveidošanu, pētījumiem materiālu un medicīnas ķīmijā;
  • Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā jauniem zinātniekiem par darbu “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistente Mg.chem. Renāte Melngaile (vadītājs Dr.sc.nat. J.Veliks);
  • jauno zinātnieku balvu par darbu “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistents Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (vadītāja Dr.chem. L.Grigorjeva).

Vairāk informācijas par balvām un laureātiem LZA tīmekļvietnē.

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts paplašina zinātnisko kompetenci

Topošais Baltijas Biomateriālu ekselences centrs būs visaptveroša biomateriālu pētījumu platforma, kas nodrošinās zinātnieku ideju nonākšanu mediķu rīcībā pacientu veselības uzlabošanai. Latvijas Organiskās sintēzes institūts šajā virzībā nodrošinās svarīgo preklīnisko pētījumu fāzi, kas aizpildīs posmu no zinātniskās idejas līdz pirmajām efektivitātes pārbaudēm klīnikā.


Video: Elīna Karasevska, RTU

«Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir Baltijas, Eiropas un pasaules līmenī pazīstama jaunu zāļu atklāšanas vieta. OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas pētnieki daudzus gadus piedalās jaunu zāļu kandidātvielu izstrādes un izpētes projektos, pētot to bioloģisko aktivitāti un nosakot toksicitāti. Līdz šim OSI ir atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 70 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai. Jaunajā Baltijas Biomateriālu ekselences centrā (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE), izmantojot uzkrātās zināšanas, sāksim arī biomateriālu pētījumus. Sadarbība ar izciliem Latvijas un ārvalstu partneriem ļaus mums pētīt šo materiālu saderību ar šūnu un orgānu kultūrām, pārbaudīt materiālu drošību un izmantošanas iespējas dažādu medicīnisku problēmu risināšanā,» norāda profesore Maija Dambrova, OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja.

Viņa uzsver, ka biomateriālu preklīniskajos pētījumos nepieciešamas visas tās pašas kvalitātes, ko novērtējuši līdzšinējie OSI sadarbības partneri Latvijā un pasaulē – augsta līmeņa pētniecība, ātrums un efektivitāte.

BBCE nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu no idejas laboratorijā līdz klīniskam pielietojumam, uzmanību veltot jauniem materiāliem kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām. Vērienīgā zinātniskā projekta īstenošanai apvienojušās starptautiski atzītas pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – OSI, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Projekta īstenošanai 15 milj. eiro finansējums piešķirts ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» projektu konkursā, savukārt 15 milj. eiro nodrošina valsts, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un projekta partneri. BBCE vadošā mītne tuvāko gadu laikā tiks izveidota RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā uz RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra bāzes. Tiks paplašināta arī OSI un RSU pētniecības infrastruktūra. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiks vairota Latvijas zinātnieku kompetence, bet sadarbībā ar industriju – zināšanu un tehnoloģiju pārnese.

«OSI ir liela pieredze sadarbībā ar industriju, ko plānojam izmantot arī BBCE projektā, lai potenciālie produkti nepaliktu tikai akadēmiskās publikācijās labākajos pasaules žurnālos, bet maksimāli tuvotos izmantošanai klīnikā un palīdzētu cilvēku veselības uzlabošanai,» pauž M. Dambrova.

OSI ir vadošais zāļu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā, tas orientējas uz pētījumiem organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.

BBCE projekta svinīgā atklāšana notiks 29. janvārī RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, piedaloties Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, Eiropas Komisijas un valsts amatpersonām, zinātnisko institūciju pārstāvjiem.

BBCE ir ES «Apvārsnis 2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase 2» finansēts projekts Nr. 857287.

BBCE biomateriālu attīstības cikls