OSI zinātnieku pētījumi – starp 2020. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā

SākumsLatvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 2020. gada vienpadsmit nozīmīgākos sasniegumus zinātnē Latvijā, kā arī piešķīrusi desmit LZA prezidenta Atzinības rakstus. Starp nosauktajiem ir divu Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku grupu pētījumi.

Pētījums par jauna virziena attīstīšanu pretvēža preparātu izveidē atzīts par gada sasniegumu teorētiskās zinātnes jomā. Pētījuma autori: PhD Raivis Žalubovskis, Dr.chem. Aiga Grandāne, PhD Aleksandrs Pustenko un Bc.chem. Anastasija Balašova.

Īpašu molekulu konstruēšana, kas vēža šūnās saistās ar specifiskiem enzīmiem – ogļskābes anhidrāzēm un tādējādi izraisa ļaundabīgo šūnu bojāeju, ir jauns virziens nākamās paaudzes pretvēža preparātu atklāšanā. Taču tā kā šīs grupas enzīmi iesaistās arī normālo šūnu darbībā, nepieciešams specifiski iedarboties tikai uz vēža šūnās esošajiem mērķiem. Pētījumā atklāti savienojumi, kas nomāc krūts un plaušu vēža šūnu ogļskābes anhidrāžu darbību, neietekmējot veselās šūnas un līdz ar to organisma funkcijas kopumā. Tie kalpo par iesākumu jaunu pretvēža preparātu izveidei.

Ar LZA prezidenta Atzinības rakstu novērtēta OSI zinātnieku izstrādātā ekonomiskā un videi draudzīgā metode augstvērtīgu organisko vielu iegūšanai. Pētījuma autori: PhD Liene Grigorjeva, PhD Jekaterina Boļšakova, Mg. Lūkass T. Lukašēvics, Bc. Aleksandrs Čižikovs.

Jaunu ķīmisko vielu sintēzes metožu izstrāde ir nepieciešams nosacījums medicīnas un citu ar
ķīmiju saistītu nozaru attīstībai. Atbilstoši mūsdienu prasībām, tām jābūt resursu mazietilpīgām un videi draudzīgām. Pētījumā izstrādātās sintēzes metodes ļauj ātri un ērti iegūt vērtīgus organiskos savienojumus, izmantojot videi un cilvēkam salīdzinoši nekaitīgus un lētus kobalta katalizatorus. Šī metodoloģija sekmē vajadzīgu zināmu savienojumu iegūšanu un ļauj iegūt jaunas vielas ar noderīgām īpašībām.

Ar visiem LZA nosauktajiem 2020. gada sasniegumiem var iepazīties LZA mājaslapā.