OSI zinātnieku darbi atzīti par 2022. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) paziņojusi konkursa par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā rezultātus. Starp laureātiem ierindojušies divu Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku grupu, ko vada prof. Edgars Sūna un prof. Ivars Kalviņš, pētījumi lietišķās un teorētiskās zinātnes kategorijās.

Konkursā kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs.  Par konkursa uzvarētājiem LZA nosaukusi divpadsmit darbus.

  • Radīti savienojumi, kas uzlabo antibakteriālās terapijas efektivitāti

Pētījuma autori (OSI): LZA akadēmiķis Edgars Liepiņš, Dr.chem. Pavels Donets, Dr.chem. Kirils Šubins, Dr.chem. Dmitrijs Lubriks, Dr.chem. Andrejs G. Barans, Dr.pharm. Jānis Kūka, Dr.chem. Solveiga Grīnberga, Dr.chem. Marina Martjuga, Mg.sc. Mārtiņš Priede, LZA akadēmiķis Edgars Sūna.

OSI zinātnieki liela starptautiska konsorcija ietvaros izstrādājuši jaunu kombinētās terapijas pieeju bakteriālās rezistences apkarošanai un tādu akūtu infekcijas slimību efektīvai ārstēšanai kā sepse, pneimonija un urīnceļu iekaisumi. Kombinētās terapijas pamatā ir medicīnā plaši izmantojamu antibakteriālo līdzekļu vienlaicīga lietošana ar īpašām zāļvielu molekulām, kuras nomāc baktēriju rezistenci pret antibiotikām. Jaunā terapijas pieeja izstrādāta cīņai ar īpaši bīstamiem multirezistentajiem patogēnajiem mikroorganismiem, kuri ir nejūtīgi praktiski pret visiem medicīnā izmantotajiem antibakteriālajiem līdzekļiem.

Apjomīgajā pētījumā, ko veica Oksfordas Universitātes, OSI un vairāku Eiropas zinātnisko institūciju pētnieki, tika atklāta jauna savienojumu klase – indolilkarboksilāti, kas aptur metalo-beta-laktamāžu darbību, tādējādi novēršot rezistenci un nodrošinot antibiotiku darbībai labvēlīgu vidi. Preklīniskajos pētījumos jaunās klases pārstāvju kombinācija ar meropenēmu samazinātās devās uzrādīja 5 reizes augstāku terapeitisko efektivitāti nekā meropenēms viens pats. Daudzsološi, ka potenciālās zāļvielas dzīvnieku modeļos neuzrāda nopietnas blaknes.

  • Radīta jauna pieeja personalizētu pretvēža līdzekļu izstrādē

Pētījuma autori (OSI): LZA akadēmiķis Ivars Kalviņš, Dr.chem. Viktors Andrianovs, Dr.chem. Ilona Domračeva, Dr.chem. Iveta Kaņepe, Mg.sc.ing. Diana Zeļencova–Gopejenko, Mg.sc. Irēna Leite.

Pētījums padziļina izpratni par  mehānismu, ar kura palīdzību ļaundabīgie audzēji organismā veido metastāzes un izvairās no imūnsistēmas uzbrukuma. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti personalizētas terapijas pretvēža zāļu izstrādē.

Zinātnieki parādījuši, ka vēža šūnas pastiprināti ražo īpašus enzīmus, sauktus par PDIA1 un PDIA3, kas palielina migrējošo vēža šūnu spēju piesaistīties pie asinsvadu kapilāru sieniņām, izsaucot to aizsprostošanos, kā arī veidot metastāzes. Tā rezultātā cilvēka imūnšūnas nespēj piekļūt metastāzes veidojošajām vēža šūnām un tās iznīcināt. Pētījuma ietvaros ir konstruētas, sintezētas, pētītas un patentētas specifiskas molekulas, kas bloķē šo fermentu darbību. Eksperimentos parādīts, ka šīs maztoksiskās vielas samazina vēža augšanu un metastazēšanos, kā arī trombu veidošanos, un ir piemērotas uz to bāzes veidotu personalizētu pretvēža zāļu izstrādei.

Informācija par citiem sniegumiem pieejama LZA tīmekļvietnē.