OSI zinātnieku darbi atzīti par 2021. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 2021. gada vienpadsmit nozīmīgākos sasniegumus zinātnē Latvijā, kā arī piešķīrusi vienpadsmit LZA prezidenta Atzinības rakstus. Starp nosauktajiem sasniegumiem ir divu Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku grupu – prof. Edgara Sūnas un prof. Kristapa Jaudzema darbi.

Pētījums elektrosintēzes jomā, kas atrisina zinātnisku problēmu un paver ceļu augstvērtīgu vielu iegūšanai atzīts par gada sasniegumu lietišķās zinātnes jomā. Pētījuma autori: LZA akad. prof. Dr. chem. Edgars Sūna (OSI), Dr. chem. Igors Sokolovs (OSI).

Izmantojot elektrosintēzi, OSI pētniekiem sadarbībā ar Rostokas universitātes zinātniekiem izdevies atrisināt augstvērtīgu bromu saturošu ķīmisko savienojumu iegūšanas problēmu, kas līdz šim kavēja šīs grupas reaģentu plašu pielietošanu organiskajā ķīmijā, jaunu zāļvielu un viedo materiālu izstrādē.

Interese par elektrosintēzi nemitīgi pieaug un dažkārt to pat dēvē par nākotnes ķīmiju. Salīdzinot ar klasiskajiem organisko vielu iegūšanas paņēmieniem, elektrosintēzē kādu no ķīmiskajiem reaģentiem aizstāj elektriskā strāva. Metodes priekšrocības ir izteikti zemākas izmaksas (1 kg vielas ražošanai nepieciešamā strāva izmaksā nepilnu eirocentu), būtiski samazināta ietekme uz apkārtējo vidi (strāva nerada kaitīgus ķīmiskos blakusproduktus un izmešus) un augsta drošība (metode neizmanto toksiskus ķīmiskos reaģentus).

Izstrādātā metode antigēna struktūras pārbaudei uz vīrusveidīgo daļiņu virsmas vakcīnu formulācijās atzīta par gada sasniegumu lietišķajā zinātnē. Pētījuma autori: LZA akad. prof. Dr. chem. Kristaps Jaudzems (OSI), MSc. Anna Kiršteina (BMC), MSc. Jānis Bogans (BMC), Dr. Andris Kazāks (BMC), LZA akad. prof. Kaspars Tārs (BMC).

OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) pētnieki sadarbībā ar Eksas Marseļas universitāti un Lionas universitāti Francijā izstrādājuši jaunu metodi antigēna molekulu novērošanai un struktūras raksturošanai uz vīrusveidīgo daļiņu kā adjuvantu virsmas. Metode sekmēs vakcīnu dizainu, kā arī to formulāciju un ražošanas metožu izveidi.

Metodes, kas paver iespēju ieraudzīt molekulas ar atomu izšķirtspēju ir devušas lielu ieguldījumu dažādu ar molekulārajām zinātnēm saistīto jomu attīstībā. Vakcīnu izstrādē bieži izmanto pieeju, kurā slimību ierosinātāja antigēnu pievieno adjuvantiem – vielām, kas pastiprina imūno atbildi. Tomēr antigēna sajūgšana ar adjuvantiem ne vienmēr ir sekmīga, tādēļ nepieciešams pārliecināties par antigēna struktūras nemainību pēc piesaistīšanas adjuvanta virsmai.

Ar LZA prezidenta Atzinības rakstu novērtēts arī vairāku Latvijas zinātnisko institūciju kopdarbs – drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās. Pētījumā sadarbojušies zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU),  OSI,  LU Cietvielu fizikas institūta (LU CFI), BMC, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (KĶI) un Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI).
Pētījuma autori: LZA īstenais loceklis Tālis Juhna (RTU), Dr.sc.ing. Linda Mežule (RTU), LZA īstenais loceklis Ivars Kalviņš (OSI), LZA īstenais loceklis Juris Purāns (LU CFI), LZA īstenais loceklis Andris Šutka (RTU), Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa (RTU), Dr.sc.ing. Inese Fiļipova (KĶI), Dr.biol. Ilze Irbe (KĶI), Dr.med. Ivars Vanadziņš (RSU), LZA korespondētājloceklis Atis Elsts (EDI), Mg.iur. Andreta Slavinska (RSU), Dr.biol. Anna Zajakina (BMC), Dr.sc.ing. Andris Martinovs (RTA), Dr.phys. Atis Skudra (LU ASI), LZA korespondētājlocekle Gita Rēvalde RTU), Dr.sc.ing. Agris Nikitenko (RTU), Dr.chem. Kārlis Pajuste (OSI), Mg.sc.ing. Aleksandrs Levinskis (EDI).

Veselības aprūpes nozare ir būtisks resurss un atbalsts katrai valstij dažādās krīzes situācijās, tostarp globālās Covid-19 pandēmijas laikā. Starpdisciplināra pētījuma ietvaros tika izstrādāti un demonstrēti jauni tehnoloģiskie risinājumi inficēšanās riska mazināšanai slimnīcās un citās augsta riska zonās. Tika izveidoti 7 prototipi (gaisa dezinfekcijas iekārta, dezinfekcijas vārti, virsmu attīrošs robots ar iespēju atpazīt konkrētus objektus, roku dezinfekcijas kontroles iekārta, anti-virāls caurspīdīgs pārklājums, dabā pašdegradējošs masku filtra materiāls, dezinficējošs šķidrums ar ilgstošu anti-virālu iedarbību), tāpat izveidotas aizsargapģērba ražošanas vadlīnijas un sagatavotas vairākas starptautiskas zinātniskās publikācijas. Visas tehnoloģijas mērogojamas līdz produktam īsā laikā, un to ieviešana slimnīcās, skolās, transportā var samazināt inficēšanās riskus COVID-19 laikā, kā arī ikdienā.

Ar visiem LZA nosauktajiem 2021. gada sasniegumiem var iepazīties LZA mājaslapā.