OSI zinātniekiem pasniegtas LZA balvas par nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē 2022. gadā

16. februārī (2023) svinīgā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) pasniedza balvas 2022. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoriem. Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) autoru kolektīvi saņēma divas balvas. Par sasniegumu teorētiskās zinātnes kategorijā apbalvots prof. Ivara Kalviņa vadībā īstenotais pētījums personalizētu pretvēža līdzekļu izstrādē. Savukārt prof. Edgara Sūnas vadītais pētījums antibakteriālās terapijas efektivitātes uzlabošanā godalgots kā lietišķās zinātnes sasniegums.

Radīta jauna pieeja personalizētu pretvēža līdzekļu izstrādē

Autori (OSI): LZA akadēmiķis Ivars Kalviņš, Dr.chem. Viktors Andrianovs, Dr.chem. Ilona Domračeva, Dr.chem. Iveta Kaņepe, Mg.sc.ing. Diāna Zeļencova–Gopejenko, Mg.sc. Irēna Leite.

Apbalvotais pētījums padziļina izpratni par  mehānismu, ar kura palīdzību ļaundabīgie audzēji organismā veido metastāzes un izvairās no imūnsistēmas uzbrukuma. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti personalizētas terapijas pretvēža zāļu izstrādē.

No kreisās: Andrejs Ērglis (LZA viceprezindents), pētījuma autori: prof. Ivars Kalviņš, Mg.sc. Irēna Leite, Mg.sc.ing. Diāna Zeļencova–Gopejenko, Dr.chem. Iveta Kaņepe, Dr.chem. Viktors Andrianovs (Foto: Jānis Brencis, LZA)
Radīti savienojumi, kas uzlabo antibakteriālās terapijas efektivitāti

Autori: LZA akadēmiķis Edgars Liepiņš, Dr.chem. Pavels Donets, Dr.chem. Kirils Šubins, Dr.chem. Dmitrijs Lubriks, Dr.chem. Andrejs G. Barans, Dr.pharm. Jānis Kūka, Dr.chem. Solveiga Grīnberga, Dr.chem. Marina Martjuga, Mg.sc. Mārtiņš Priede, LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna.

Pētījuma autori liela starptautiska konsorcija ietvaros izstrādājuši jaunu kombinētās terapijas pieeju bakteriālās rezistences apkarošanai un tādu akūtu infekcijas slimību efektīvai ārstēšanai kā sepse, pneimonija un urīnceļu iekaisumi. Šīs pieejas pamatā ir medicīnā plaši izmantojamu antibakteriālo līdzekļu vienlaicīga lietošana ar īpašām zāļvielu molekulām, kuras nomāc baktēriju rezistenci pret antibiotikām. Jaunā terapijas pieeja izstrādāta cīņai ar īpaši bīstamiem multirezistentajiem patogēnajiem mikroorganismiem, kuri ir nejūtīgi praktiski pret visiem medicīnā izmantotajiem antibakteriālajiem līdzekļiem.


No kreisās: Dr.chem. Dmitrijs Lubriks, Andrejs Ērglis (LZA viceprezindents), Dr.chem. Solveiga Grīnberga, Dr.chem. Marina Martjuga, Mg.sc. Mārtiņš Priede (Foto: Jānis Brencis, LZA)

Apjomīgajā pētījumā, ko veica Oksfordas Universitātes, OSI un vairāku Eiropas zinātnisko institūciju pētnieki, tika atklāta jauna savienojumu klase – indolilkarboksilāti, kas aptur metalo-beta-laktamāžu darbību, tādējādi novēršot rezistenci un nodrošinot antibiotiku darbībai labvēlīgu vidi. Preklīniskajos pētījumos jaunās klases pārstāvju kombinācija ar meropenēmu samazinātās devās uzrādīja 5 reizes augstāku terapeitisko efektivitāti nekā meropenēms viens pats. Daudzsološi, ka potenciālās zāļvielas dzīvnieku modeļos neuzrāda nopietnas blaknes.

Par konkursa uzvarētājiem LZA nosauca divpadsmit darbus. Konkursā kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs.