OSI zinātnieki par nozīmīgiem sasniegumiem 2019. gadā saņem LZA apbalvojumus

6. februārī (2020) Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) pasniedza balvas un diplomus Latvijas 2019. gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Apbalvoti divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi, kā arī vienam pētījumam pasniegts LZA Prezidenta Atzinības raksts.

Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās

Par nozīmīgu pētījumu teorētiskās zinātnes kategorijā 2019. gadā atzīts OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas pētnieku prof. Edgara Sūnas, Dr. chem. Arta Kinēna un Mg.chem. Kaspara Leduskrasta izstrādātā pieeja cietu organisko luminoforu molekulu konstruēšanai. Jaunā koncepcija balstās uz organiskajā ķīmijā labi zināmas, bet optisko materiālu jomā līdz šim neizmantotas, starpmolekulāras elektrostatiskās mijiedarbības izmantošanu luminoforu molekulu dizainā.

E.Suna_Leduskrasts_Kinens_06.02.2020_foto_J.Brencis
Foto: J. Brencis, LZA

Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā

Par nozīmīgu pētījumu lietišķās zinātnes kategorijā 2019. gadā atzīts OSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas pētnieku Dr.sc.nat. Jāņa Velika, Mg.chem. Renātes Melngailes, Bc.chem. Armanda Kazias un Artūra Spergas izstrādātais reaģents fluormetilēngrupas – nozīmīga organiskā fluoru saturošā būvbloka ievadīšanai. Pētījums ir ar lielu izmantošanas potenciālu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, jo vairāk nekā ceturtdaļa patlaban izmantojamo zāļu vielu ķīmisko struktūru satur vienu vai vairākus fluora atomus. Vēl vairāk, analizējot jaunākās farmācijas ķīmijas tendences, redzams, ka gandrīz puse no ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes pagājušajā gadā reģistrētajām jaunajām zāļu vielām satur vismaz vienu fluora atomu to struktūrās, kas rāda, ka arī turpmāk fluorētu atvasinājumu sintēze būs gan perspektīvs paņēmiens jaunu zāļu vielu dizainā, gan svarīgs posms rūpnieciskajā ražošanā.

Foto: Jānis Brencis, LZA
Foto: J. Brencis, LZA

Jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādē

Ar LZA prezidenta atzinības rakstu novērtēts pētījums, kurā OSI vadošais pētnieks Sergejs Beļakovs kopā ar kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (Dr. chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa un Mg. Armands Rudušs) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (Dr. phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs) atklājuši jaunu pieeju fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs.

Foto: J. Brencis, LZA
Foto: J. Brencis, LZA