OSI zinātnieki konkursā iegūst četrus FLPP izcilības grantus

07.09.2020. Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) zinātnieku individuālo projektu konkursā panākumus guvuši četri Latvijas  Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pieteikumi. Pētījumu veikšanai 2021. gadā izcilības grantu saņems: 

  • Dr. Raitis Bobrovs “Aspartilproteāžu strukturas un dinamikas pētījumi ar mērķi attīstīt selektīvu malārijas plazmepsīnu inhibitoru izstrādi”
  • Dr. Emilio Parisini “Modificētu enzīmu dizains proteīnu deglikācijai”
  • Dr. Antons Sizovs “Pret-audzējiem selektīva nanomedicīna, izmantojot monodispersas maskētas daļiņas”
  • Dr. Gints Šmits “Hirālu bora reaģentu pielietojums Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijās”.

Kopumā FLPP konkursam bija iesniegti 348 projektu pietiekumi.

Sveicam granta ieguvējus!