OSI zinātnieki gūst ES atbalstu jaunu zāļu radīšanai un izpētei

283 2013. gada maijā Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Eiropas Komisija ir parakstījusi līgumus par divu projektu īstenošanu ES 7.Ietvara programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstībai. Eiropas Komisijas kopējais piešķirtais finansējums Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ir 5,6 miljoni eiro.

Konkursā „Atbalsts izciliem zinātnes centriem konverģences reģionos” ir atbalstīts projekts „Baltijas reģiona jauns zāļu pētījumu centrs: Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana” (InnovaBalt). Projekta mērķis ir sekmēt institūta integrāciju Eiropas Pētniecības telpā un pilvērtīgi izmantot institūtā esošo potenciālu Eiropas Savienībai aktuālu sociāli-ekonomisko problēmu risināšanai veselības jomā. Projekta aktivitātēs ietilpst modernas pētījumu aparatūras iegāde, nozīmīgu starptautisku zinātnisko konferenču un semināru organizēšana Latvijā, pieredzējušu zinātnieku reemigrācija uz Latviju, pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Eiropas vadošajiem zinātniskajiem centriem jaunu medikamentu sintēzes un izpētes jomā, kvalifikācijas celšana intelektuālo īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos.

Savukārt, konkursā „Veselība” Eiropas Komisija ir atbalstījusi projektu „Jauni antibakteriāli līdzekļi ar aminoacil-transporta ribonukleīnskābju sintetāžu inhibējošu aktivitāti” (NABARSI), kurā Latvijas Organiskās sintēzes institūts kopā ar Nīderlandes, Lielbritānijas, Spānijas zinātniekiem un uzņēmējiem veiks pētījumus par jaunu plaša spektra antibakteriālu līdzekļu izveidi.