OSI uzsāk prestižo Eiropas Savienības finansēto pētniecības un inovāciju attīstības projektu NATALION

31. janvārī notika Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” ERA Chair projekta “Dabasvielu pētniecība kā inovāciju virzītājspēks OSI” (Natalion) uzsākšanas sanāksme. Projektam paredzētais finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā tiks izmantots dabasvielu pētniecības virziena attīstībai OSI, institūta zinātniskās kapacitātes paplašināšanai, izcilības nostiprināšanai un sekmēs institūta mērķi kļūt par izcilu Eiropas pētniecības centru.

Ceļavārdus OSI zinātniekiem un projekta realizētājiem teica ekonomikas ministre Ilze Indriksone, atzīmējot, ka OSI ir ieguvis papildus finansējumu ne tikai savu mērķu realizēšanai, bet arī valsts mērķu īstenošanai:

“Jūs sniegsiet lielu ieguldījumu ar savām zināšanām un inovācijām, risinot visai sabiedrībai un pasaulei svarīgus jautājumus – cilvēku veselība. Vēl lielāks prieks par to, ka daba ir tā, kur balstās jūsu iedvesma un resurss.”

OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā, projekta Natalion vadītājs Dr. Aigars Jirgensons, atklājot sanāksmi, teica:

“Pateicoties ERA Chair projekta finansējumam, mēs varam piesaistīt pasaules klases zinātnieku – Dr. Stefano Donadio, kurš institūtā attīstīs dabasvielu pētniecības virzienu. Tā integrācija iekšējos un ārējos sadarbības tīklos lieliski papildinās jau esošās OSI zāļvielu atklāšanas kompetences un ļaus institūtam kļūt spēcīgākam un konkurētspējīgākam jaunu zāļvielu izstrādē.”

Viens no projekta Natalion īstenošanas rezultātiem būs Tehnoloģiju pārneses nodaļas (LIOS Innovation Hub) izveide, kuras pamatuzdevums būs nodrošināt inovāciju radīšanai un pārnesei labvēlīgu institucionālo vidi, kā arī realizēt apmācības par pētniecības rezultātu izmantošanu un komercializāciju.

Projekta īstenošana notiks, sadarbojoties ar dabasvielu pētniecībā pieredzējušu biotehnoloģiju uzņēmumu NAICONS (Itālija), tādējādi padarot efektīvāku pētniecības procesu OSI.

Atklāšanas pasākumā piedalījās projekta vadības grupa, ārējā konsultatīvā padome un projekta aktivitāšu vadītāji. Klātesošās Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Lauma Sīka un ekonomikas ministres padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos Ieva Siliņa uzsvēra Natalion plānoto rezultātu būtisko ieguldījumu sabiedrības veselības jautājumu praktiskā risināšanā un ekonomikas izaugsmē, kā arī apliecināja ministriju ieinteresētību projekta sekmīgā īstenošanā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības pētniecības programmas “Apvārsnis Eiropa” (uzsaukums HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01) projekta Nr. 101087181 finansiālu atbalstu.