OSI uzsācis sadarbību Austrumeiropas zinātnisko institūciju apvienībā Alliance4Life

Esam uzsākuši darbu Eiropas Komisijas (EK) programmas Apvārsnis 2020 tematiskās prioritātes „Veselība” projektā Alliance4Life.

Alliance4Life piedalās desmit vadošās zinātniskās institūcijas no deviņām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, un tās mērķis ir mazināt plaisu starp Eiropas Savienības (ES) vecajām (ES15) un jaunajām (ES13) dalībvalstīm ar sabiedrības veselību saistītās pētniecības un inovāciju jomās. Paredzēts, ka Alliance4Life izstrādātie priekšlikumi zinātniskās darbības uzlabošanā sniegs nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un ES kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Apvienība Alliance4Life uzskata, ka neraugoties uz pēdējās desmitgades ES investīcijām pētniecībā un inovācijās, joprojām pastāvošās atšķirības ES13 un ES15 valstu zinātniskajā sniegumā var ievērojami mazināt, mainot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru.

Projekta laikā apkopotie rezultāti priekšlikumu veidā tiks iesniegti dalībvalstu zinātnes politikas veidotājiem un EK, lai sekmētu efektīvu iniciatīvas un finansēšanas instrumentu ieviešanu un attiecīgi samazinātu pastāvošās atšķirības starp ES15 un ES13 valstīm.

Projekta darbības laikā Alliance4Life dalībnieki atbalstīs viens otru resursu pārvaldības stiprināšanas jomā un pārņems pieredzi no ES atzītiem attiecīgās jomas ekspertiem. Šāda starptautiska sadarbība un apmācība uzlabos dalībnieku vidējā un augstākā līmeņa vadītāju profesionālās iemaņas un stiprinās zinātnisko iestāžu administratīvo kapacitāti.

OSI direktors, Alliance4Life Stratēģiskās padomes loceklis Osvalds Pugovičs: “Darbība Alliance4Life ir lieliska iespēja iepazīties ar citu izcilu zinātnisko institūciju praksi pētniecības infrastruktūras un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī uzzināt, kā mūsu partneri izvēlas un attīsta savus stratēģiskos darbības virzienus. Apmainoties ar informāciju par labās prakses piemēriem dalībnieku institūcijās, veidosim kopīgas vadlīnijas nākotnes darbībām, lai veicinātu pētniecības efektivitāti un ilgtspēju gan OSI, gan mūsu valstī kopumā. Milzīga nozīme būs arī Alliance4Life darbības gaitā izveidotajiem zinātniskajiem kontaktiem, kas ļaus OSI efektīvāk darboties konkurētspējīgu Apvāršņa 2020 programmas projektu pieteikumu gatavošanā.”

Alliance4Life dalībnieki: Latvija – OSI; Čehija – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākija – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Polija – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātija – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igaunija – Tartu Universitāte; Lietuva – Viļņas Universitāte; Slovēnija –  Ļubļanas Universitāte; Ungārija – Zemelveisa Universitāte.

All4Life_Kickoff_16.01.2018