OSI pētnieki strādā pie pretvēža medikamentu izveides

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas (OSPT) zinātnieki strādā pie jaunu pretvēža medikamentu izstrādes.

Saslimstība ar vēzi ir otrs biežākais nāves iemesls pasaulē. Diemžēl statistika ir satraucoša  –  salīdzinājumā ar 1990. gadu, mirstība no vēža ir pieaugusi par 66%, tāpēc zinātnieku iesaiste jaunu zāļu radīšanā ir ļoti nozīmīga.

Viens no virzieniem jaunu pretvēža medikamentu izstrādē ir dabā sastopamu bioloģiski aktīvu  savienojumu izmantošana. Tā 1991. gadā no Filipīnu jūrā iegūtām ascīdijām izdalīja dabasvielu – diazonamīdu A, kas uzrādīja ļoti augstu pretvēža aktivitāti. Lai arī diazonamīds A ir perspektīvs savienojums, tā struktūra ir pārāk sarežģīta iegūšanai rūpnieciskos apmēros. Arī diazonamīda A iegūšana no dabas avotiem ir mazefektīva, jo no 250 gramiem sūkļu var iegūt tiaki aptuveni 50 miligramus šī aktīvā savienojuma.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki prof. Edgara Sūnas vadībā strādā pie strukturāli vienkāršotu diazonamīda A analogu izstrādes. Paredzēts, ka šo analogu pretvēža aktivitāte būs līdzvērtīga diazonamīdam A, tai pašā laikā tie būs ar mazāk izteiktām nevēlamām blakusreakcijām, kā arī to iegūšana būs iespējama rūpnieciskos apmēros.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros OSI jau ir izstrādāti  vairāki šādi vienkāršoti struktūranalogi un tie uzrāda augstu bioloģisko aktivitāti uz cilvēka vēža šūnām. Tas nozīmē, ka izstrādātie savienojumi potenciāli varētu būt pretvēža medikamenti – ķīmijterapijas līdzekļi. Pašlaik institūtā notiek šo savienojumu tālāka testēšana.

Vairāk par pētījumu uzziniet video!