OSI pētniekiem piešķirtas LZA jauno zinātnieku balvas un vārdabalva

19.01.2021. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus par LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureātiem. Starp apbalvotajiem – trīs OSI jauno zinātnieku darbi.

LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Mg.sc.ing. Georgijam Stakanovam (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa) par izstrādāto maģistra darbu “(-)-ß-Kariofilēna modificēšanas iespēju izpēte” pieķirta Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā. Darba vadītāja Dr.chem. D. Rasiņa.

Jauno zinātnieku balvas

  • Mg.chem. Madarai Dārziņai (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa) par izstrādāto maģistra darbu “Elektroķīmiska alfa,beta-nepiesātināto esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem” piešķirta LZA jauno zinātnieku balva. Darba vadītājs prof. A. Jirgensons.
  • Mg.chem. Kristīnei Kitokai (Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija) par izstrādāto maģistra darbu “Amiloīda –beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju” piešķirta LZA jauno zinātnieku balva. Darba vadītājs prof.K. Jaudzems.
Foto: LZA