OSI norisinājās Ēnu diena

6. aprīlī  (2022) norisinājās “Ēnu diena”. Pēc 2 gadu pārtraukuma Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieki klātienē uzņēma 24 skolēnus no visas Latvijas, lai tuvāk iepazinātu ar ķīmiķa un farmaceita/farmakologa profesijām.

Ēnu dienas laikā skolēni uzzināja par jaunu zāļvielu izstrādes procesu un institūta vietu tajā, kā arī dienas garumā sekoja zinātnieka ikdienai un līdzdarbojās laboratorijā. 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā.