OSI izstrādātie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi gūst panākumus

31. martā norisinājās skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 47. konference, kurā piedalījās 280 skolēni no visas Latvijas.

Starp apbalvotajiem skolēnu darbiem lepojamies redzēt divus Organiskās sintēzes institūtā (OSI) izstrādātos darbus.

Anastasija Blaževiča (Ādažu vidusskola, 12. klase) par darbu “Linariofilēna B sintēze no β-kariofilēna oksīda” apbalvota ar II pakāpes diplomu.  Pētnieciskais darbs izstrādāts OSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupā Mg.Sci. Georgija Stakanova vadībā. Anastasija ieguva arī ceļazīmi pārstāvēt Latviju starptautiskajā zinātniskās pētniecības konkursā Genius Olympiad Ročesterā, ASV. 

Savukārt Paula Laipniece (Rīgas 2. ģimnāzija, 12. klase) par darbu “Pirolobenzodiazepīna triona iegūšana Boseongazepīna B totālā sintēzē” saņēma III pakāpes diplomu. Darbs izstādāts OSI CNS aktīvo savienojumu laboratorijā, vadītājs vad. pētnieks Dr. chem. Zigmārs Leitis.

Zinātniskās pētniecības darbu konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC), plašāka informācija par pasākumu pieejama VISC tīmekļvietnē.