OSI – izcila pētniecības organizācija

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto 17. marta semināru ir noslēdzies Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskās novērtēšanas process. Pirmās emocijas ir noplakušas un pienācis laiks uzmanīgi iedziļināties novērtējuma ziņojumos un sākt apdomāt rekomendāciju īstenošanas iespējas.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) jau otro reizi ir saņēmis novērtējumu “5”, kas tiek piešķirts izcilām pētniecības organizācijām, kuras pieder pasaules mēroga līderu kopai savā nozarē. Šajā vērtēšanas reizē OSI ir saņēmis visaugstāko vērtējumu visos kritērijos – zinātniskajā izcilībā, ietekmē uz savas nozares attīstību pasaulē, institūta ekonomiskajā un sociālajā nozīmīgumā, pētniecības vides infrastruktūras, kā arī OSI attīstības potenciāla novērtējumā. Tik izcilu novērtējumu Latvijā ir saņēmusi tikai viena pētniecības organizācija un ar to varam pamatoti lepoties. Jāuzsver, ka šāds novērtējums nebūtu saņemts bez pilnīgi visu OSI darbinieku kvalitatīva, mērķtiecīga un pašaizliedzīga darba sešu gadu garumā kopš iepriekšējā izvērtējuma.

Tomēr izcils novērtējums uzliek atbildīgus pienākumus un mums jau šobrīd jādomā par nākotnes attīstības iespējām.

Vērtētāju komanda mums ir ieteikusi izveidot strukturālās bioloģijas centru, šim nolūkam sadarbojoties ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un ieviešot Latvijā krioelektronmikroskopijas pētījumu virzienu.

Līdztekus tam mums jāatjauno Stratēģiskās starptautiskās konsultatīvās padomes darbība, lai vismaz reizi divos gados mēs varētu saņemt zinošu kolēģu kritisku viedokli par savu darbību un veidiem, kā to uzlabot.

Sadarbība ar zinātnes politikas veidotājiem ne tikai Latvijas, bet Eiropas Komisijas līmenī ir vēl viens padoms, ko mums devuši eksperti, lai, no vienas puses, uzlabotu mūsu informētību par jaunumiem Eiropas Savienības zinātnes politikā, bet, no otras puses, demonstrētu savu pieredzi Eiropas politikas veidotājiem, ļaujot viņiem adaptēt politikas attīstību izcilu zinātnisko institūciju, piemēram, OSI attīstībai labvēlīgā virzienā.

Šie un citi uzdevumi būs jāiekļauj mūsu jaunās attīstības stratēģijas sastāvā, ko esam sākuši veidot.

 

Ar pilnu zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu var iepazīties IZM mājas lapā.