OSI direktora vietnieces Daces Kārkles darbs novērtēts ar Ministru kabineta Atzinības rakstu

foto: Valsts_Kanceleja

2. maijā valdība atbalstīja Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padomes priekšlikumu par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem valsts labā.

Par izcilu institūta finanšu vadību un kompetenci juridiskajos jautājumos MK Atzinības raksts piešķirts Dacei Kārklei, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) direktora vietniecei administratīvajos, finanšu un juridiskajos jautājumos.

Par Daces Kārkles ieguldījumu institūta attīstībā un izaugsmē  OSI direktors Dr. Osvalds Pugovičs saka:

OSI līdzšinējie sasniegumi nebūtu iespējami bez izcilas institūta finanšu vadības un kompetences juridiskajos jautājumos, ko īsteno direktora vietniece administratīvajos, finanšu un juridiskajos jautājumos Dace Kārkle. Viņas pārziņā ir gan līgumu slēgšana ar OSI komercsektora partneriem, gan institūta finanšu politikas attīstība un uzraudzība, gan OSI Intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļas pārraudzība.

Dace Kārkle ir Stokholmas Ekonomikas skolas absolvente un OSI strādā kopš 2003. gada. Pēc augstskolas absolvēšanas Dace ir ieguvusi starptautisko CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikāciju un papildinājusi zināšanas jurisprudencē. Dace Kārkle ir Eiropas Zinātnes menedžeru un administratoru asociācijas (EARMA) biedre. D. Kārkle vada Centrālās un Austrumeiropas pētniecības organizāciju asociācijas “Alliance for Life” zināšanu un tehnoloģiju pārneses fokusgrupu, daloties ar OSI uzkrāto pieredzi starptautiskā mērogā.

Pateicoties milzīgajam Daces Kārkles ieguldījumam OSI sekmīgi īsteno projektu “Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā” (BioDrug). Šis projekts ir izcils piemērs sinerģijai starp pētniecības atbalsta aktivitāti un ES Struktūrfondu izmantošanu modernas pētniecības infrastruktūras izveidošanai, jo Dace Kārkle vada arī projektu “Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”, kā ietvaros OSI ir uzbūvēts un 2023. gada 29. martā atklāts OSI Biotehnoloģiju korpuss.

Veidojot OSI par biomedicīnas un farmācijas zināšanu un tehnoloģiju pārneses centru, Dace Kārkle ir Eiropas Komisijas programmas ERAChair projekta “Natural Products Research at Latvian Institute of Organic Synthesis as a driver for Excellence in Innovation” (Natalion) līdzvadītāja. Viens no projekta uzdevumiem ir strukturālu izmaiņu veikšana OSI, izveidojot un integrējot institūta struktūrā OSI Inovāciju centru, kas sekmēs Organiskās sintēzes institūtā radīto zināšanu komercializāciju un pārnesi uz ražojošo sektoru.

Dace Kārkle ir devusi nenovērtējamu ieguldījumu akadēmiskā un komercsektora sadarbības veicināšanā Latvijā, demonstrējusi mūsu valsts sasniegumus zināšanu un tehnoloģiju pārnesē starptautiskā mērogā un tādā veidā devusi ieguldījumu ekonomikas transformācijā uz augstas pievienotas vērtības produktu radīšanu.

Foto: Valsts Kanceleja, 2023