Organiskā ķīmija

Jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde

 • Vēlīno pārejas metālu katalizētās reakcijas
 • C–H funkcionalizēšana, izmantojot Cu katalīzi un hipervalentos I(III) savienojumus
 • Lūisa skābju katalizētā alilaizvietošana
 • Karbēnija jonu ķīmija
 • Diastereoselektīvā sintēzē
 • Aminospirtu un ne-dabas aminoskābju sintēzes metožu izstrāde
 • Jaunas sulfonamīdu un hidroksāmskābju aizsarggrupas
 • Selēna ķīmija
 • Dabasvielu totālā sintēze un pussintēze

  1. Libigīna A pussintēze
   • Grigorjeva, L.; Liepinsh, E.; Razafimahefa, S.; Yahorau, A.; Yahorava, S.; Rasoanaivo, P.; Jirgensons, A.; Wikberg, J. J. Org. Chem. 2014, 79, 4148. 10.1021/jo500318w
  2. Diazonamīda A totālā sintēze
   • Mutule, I.; Joo, B.; Medne, Z.; Kalnins, T.; Vedejs, E.; Suna, E. J. Org. Chem. 2015, 80, 3058.10.1021/jo5029419
  3. Barmumicīna, limazepīna E un 8-deoksipumiliotoksīna totālā sintēze
  4. Vidolicīna totālā sintēze

  Materiālzinātne

  1. Pašasociējošo savienojumu dizains un sintēze nanodaļiņu kā piegādes sistēmu iegūšanai
   • Petrichenko, O.; Rucins, M.; Vezane, A.; Timofejeva, I.; Sobolev, A.; Cekavicus, B.; Pajuste, K.; Plotniece, M.; Gosteva, M.; Kozlovska, T.; Plotniece, A. Chem. Phys. Lipids 2015, 191, 25. 10.1016/j.chemphyslip.2015.08.005
   • Pajuste, K.; Hyvönen, Z.; Petrichenko, O.; Kaldre, D.; Rucins, M.; Cekavicus, B.; Ose, V.; Skrivele, B.; Gosteva, M.; Morin-Picardat, E.; Plotniece, M.; Sobolev, A.; Duburs, G.; Ruponen, M.; Plotniece, A. New J. Chem. 2013, 37, 3062. 10.1039/C3NJ00272A
   • Rucins M.; Petricenko O.; Pajuste K.; Plotniece M.; Pajuste K.; Gosteva M.; Cekavicus B.; Sobolev A.; Plotniece A. Adv. Materials Res. 2013, 787, 157
  2. Magnētisko nanodaļiņu un magnētisko liposomu iegūšana un struktūras pētījumi
   • Petrichenko O.; Plotniece A.; Pajuste K.; Ose, V.; Cēbers, A.Chem Heterocycl. Comp. 2015, 51, 672. 10.1007/s10593-015-1755-9
   • Petričenko O.; Ērglis K.; Cēbers A.; Plotniece A.; Pajuste K.; Béalle G.; Ménager Ch.; Dubois E.; Perzynski R. Eur. Phys. J. E 2013, 36(9), 10.1140/epje/i2013-13009-0
  3. Fluorescentu savienojumu dizains un izmantošana polihromajās emisijas zondēs
   • Bekere L.; Gachet D.; Lokshin V.; Marine W.; Khodorkovsky V. Beil. J Org. Chem. 2013, 9, 1311. 10.3762/bjoc.9.147
   • Rivoal M.; Bekere L.; Gachet D.; Lokshin V.; Marine W.; Khodorkovsky V. Tetrahedron 2013, 69, 3302. 10.1016/j.tet.2013.02.007
  4. No dzelzs oksīda un bioloģiski aktīviem savienojumiem veidotu magnētisku nanodaļiņu dizains un pielietojums biomedicīnā
   • Zablotskaya, A.; Segal, I.; Popelis, Y.; Mishnev, A.; Maiorov, M.; Zablotsky, D.; Blums, E.; Nikolajeva, V.; Eze, D. Appl. Organomet. Chem. 2015, 29, 376. 10.1002/aoc.3302
   • Zablotskaya, A.; Segal, I.; Mishnev, A.; Maiorov, M.; Blums, E.; Shestakova, I.; Domracheva, I. Appl. Organomet. Chem. 2013, 27, 716. 10.1002/aoc.3049