Noslēgusies kandidātu izvirzīšana OSI ZP vēlēšanām; publicēts preliminārais ZP kandidātu saraksts

31. oktobrī noslēdzās kandidātu izvirzīšana Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Zinātniskās padomes (ZP) locekļu amatiem. Vēlēšanām izvirzīti 32 kandidāti.

Preliminārais ZP kandidātu saraksts apskatāms šeit.

Galīgais ZP kandidātu saraksts tiks publicēts 21. novembrī, kad vēlēšanām izvirzītie kandidāti būs apstiprinājuši vai noraidījuši savu kandidatūru.

Piekrītot piedalīties ZP vēlēšanās, izvirzītie kandidāti no 7. līdz 16. novembrim ZP sekretāram iesniedz savu CV vai atsauc dalību (elina@osi.lv vai 209. kabinets, Aizkraukles iela 21, Rīga).

ZP vēlēšanas notiks 30. novembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 Aizkraukles 21, Rīgā.

Jaunā sasaukuma ZP sastāvs tiks publicēts ne vēlāk kā 5. decembrī.

Pirmā jaunā sasaukuma ZP sēde notiks 19.decembrī.

OSI Zinātniskā padome ir OSI lēmējinstitūcija, kuru uz četriem gadiem ievēl OSI Zinātnieku pilnsapulce. ZP kompetenci, darbības jomas, lēmumu pieņemšanas kārtību un ievēlēšanu regulē OSI Zinātnieku pilnsapulcē pieņemtais OSI Zinātniskās padomes un Zinātniskās padomes vēlēšanu nolikums (lejuplādēt).