No 10. līdz 31. oktobrim notiek pieteikšanās jaunā sasaukuma OSI Zinātniskās padomes locekļu amatiem

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) izsludina konkursu uz Zinātniskās padomes (ZP) locekļu amatiem.

OSI Zinātniskā padome ir OSI lēmējinstitūcija, kuru uz četriem gadiem ievēl OSI Zinātnieku pilnsapulce. ZP kompetenci, darbības jomas, lēmumu pieņemšanas kārtību un ievēlēšanu regulē OSI Zinātnieku pilnsapulcē pieņemtais OSI Zinātniskās padomes un Zinātniskās padomes vēlēšanu nolikums (lejuplādēt).

Kandidātu izvirzīšana
  • Kandidātu izvirzīšana notiek no 10. līdz 31. oktobrim.

ZP kandidātus var izvirzīt jebkurš akadēmiskajā amatā esošs OSI darbinieks, nosūtot e-pastu ZP sekretāram uz elina@osi.lv vai uzrakstot iesniegumu un nogādājot to OSI – Rīga, Aizkraukles iela 21, 209. kabinets. ZP kandidāts var izvirzīt arī sevi.

Minimālās prasības OSI ZP kandidātiem un locekļiem ir doktora vai habilitētā doktora grāds.

  • 07.11.2022. tiks publicēts preliminārais kandidātu saraksts.
Kandidātu apstiprināšana
  • 07.11. – 16.11.2022. ZP kandidāti iesniedz savu CV ZP sekretāram vai atsauc savu kandidatūru
  • 21.11.2022. Oficiālā ZP kandidātu saraksta publicēšana
Vēlēšanas
  • 30.11.2022. plkst. 10:00 līdz 15:00 notiek ZP vēlēšanas (OSI, Aizkraukles 21, Rīga)
  • 05.12.2022. Jaunā sasaukuma ZP sastāva publicēšana

 

19.12.2022. Pirmā jaunā sasaukuma ZP sēde