Molekulu pasaulē. OSI jaunā zinātniece Dace Rasiņa

Dace Rasiņa, Organiskās sintēzes institūta (OSI) Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas vadošā pētniece, šobrīd strādā pie jaunu,  vērtīgu molekulu iegūšanas no lētas, dabā sastopamas vielas – kariofilēna. Dabā kariofilēns atrodams kaņepēs, raudenē, melnajos piparos un citos augos.

Kariofilēna izmantošanas iespējas līdz šim ir vēl salīdzinoši maz pētītas. Dace atzīmē, ka skatoties uz kariofilēna molekulu „ar ķīmiķa acīm”, tās struktūrā ir saskatāmi vairāki punkti, kuros, veicot izmaiņas, varētu iegūt citas vērtīgas vielas, piemēram, jaunas zāļvielas. Savā pētījumā, kas uzsākts 2019. gadā, Dace meklē jaunas metodes kariofilēna molekulas transformēšanai un citu vielu iegūšanai.  

Pirmais projekta posms paredz pārbaudīt kariofilēna izmantošanas iespējas dažādu sarežģītu dabasvielu iegūšanai. Šeit paredzēts iegūt gan tādas dabasvielas, kurām jau ir zināms pielietojums, bet līdzšinējās to iegūšanas metodes ir ļoti sarežģītas, gan tādas, kuras līdz šim no dabas produktiem izdalītas mazos daudzumos un tāpēc nav  pietiekami izpētītas. Pavisam nesen Dace ar kolēģiem paradīja, kā no kariofilēna īsā un ērtā sintēzes ceļā var iegūt 3 dažādas dabasvielas – rumfelaonus A, B un C, ko līdz šim tikai niecīgos daudzumos bija izdevies izolēt no koraļļiem.  Tas pavērs iespēju zinātniekiem izpētīt šo vielu īpašības un izmantošanas iespējas.

Otrais projekta posms paredz izveidot katalogu, kurā būtu apkopotas visas iespējamās no kariofilēna iegūstamās ķīmiskās struktūras. Šis katalogs būtu noderīgs meklējot bioloģiski aktīvas vielas, kuras varētu attīstīt par zāļvielām.

Dace uzsver, ka šis ir vairāk fundamentāls, nevis praktiskas ievirzes pētījums, un tas paredz izpētīt kariofilēna ķīmisko potenciālu, savukārt praktiskā ievirze – jaunu zāļvielu vai kādu citu vērtīgu savienojumu iegūšana –  tiks pētīta jau citos projektos.

Par savu ikdienu zinātnē Dace saka: “Darbs zinātnē un organiskās pētniecības laboratorijā ir aizraujošs, jo katra diena ir atšķirīga un katra ķīmiskā pārvērtība ir pārsteigumu pilna. Pārsteigumi mēdz būt ļoti patīkami, kad realizējas kāda ideja, un iecerētais izdodas. Taču mēdz būt arī pārsteigumi šī vārda tiešākajā nozīmē, kad „uz papīra” plānotais izskatās ļoti loģisks un sagaidāms, taču realitātē tā nenotiek – tiek atgūtas izejvielas vai vēl jo interesantāk – notiek kas pavisam negaidīts. Tas bieži vien sniedz iedvesmu tālākai izpētei.”

Un turpina: “Zinātniekam visu mūžu  ir jāpilnveidojas, jo zinātne nepārtraukti attīstās. Mani šajā profesijā saista tas, ka nav tāda redzama galapunkta, jo katrs pētījums rada jaunas zināšanas un līdz ar to arī jautājumus, kas paver durvis jauniem pētījumiem.”

Dacei ir arī savi sapņi, ko viņa vēlētos sasniegt zinātnē: “Mazie sapņi – tās ir zinātniskās publikācijas labos žurnālos, jo tas nozīmē, ka nozarei visā pasaulē mans darbs interesē un ir svarīgs. Savukārt mans lielais sapnis ir radīt kaut ko tādu, kas būtu praktiski izmantojams  cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā – vai tās būtu jaunas zāles kādas slimības ārstēšanai vai ķīmiska metode, kuru tālāk izmantotu rūpniecībā vērtīgu savienojumu iegūšanai.”

Princips pēc kā Dace vadās darba un dzīvē ir: “Jādzīvo ir bez ļaunuma, un jādara viss pēc labākās sirdsapziņas!”

Pētījums “Augstākas pievienotās vērtības produktu iegūšana no (-)-β-kariofilēna” top pateicoties pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projektam Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/380.