Misija

Inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas akadēmiskās pētniecības sasniegumu apvienošana ar kompetenci medicīnas ķīmijas pielietojamās pētniecības uzdevumu risināšanā, lai sniegtu būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģiskās attīstības plāns 2016. – 2020. gadam.

Mūsu mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas, bioloģijas un citās dabaszinātņu nozarēs atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai. Tā sasniegšanai esam definējuši divus stratēģiskus uzdevumus:

  • kļūt par Eiropas mēroga ekselences centru pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā
  • nodrošināt iespēju realizēt pilna apjoma pētnieciskos darbus, kas nepieciešami jaunu zāļu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai