LZA vārdabalvu laureātu vidū OSI jaunie pētnieki

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vārdabalvas un jauno zinātnieku balvas piešķirtas trīs Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) jaunajiem zinātniekiem.

Ph.D. Lūkass Tomass Lukašēvics par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā godalgots ar Edvīna Vedēja balvu. Konkursā Lūkass piedalījās ar promocijas darbu “Kobalta katalizēta C-H saites funkcionalizēšana”, ko 2022. gadā aizstāvēja RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Darba vadītāja Dr.chem. L. Grigorjeva (OSI).

tests
Lūkass Tomass Lukašēvics

Mg.chem. Aleksandram Čižikovam  piešķirta Mārtiņa Straumaņa – Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā par maģistra darbu “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta aminoskābju C(sp2)-H saites funkcionalizēšana”. Darbs aizstāvēts 2022. gadā Latvijas Universitātē, vadītāji Mg.sc.ing. L. Lukašēvics (OSI) un Dr.chem. L. Grigorjeva (OSI).

Aleksandrs Čižikovs

Mg.sc.ing. Artūrs Sperga par maģistra darbu “Dzelzs katalizēta fluormetilēngrupas pārnese no sulfonija sāļiem” apbalvots ar LZA jauno zinātnieku balvu. Darbs aizstāvēts 2022. gadā RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, vadītājs Dr.sc.nat. J. Veliks (OSI).

Artūrs Sperga

17. janvārī (2023) LZA Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un kopumā piešķīra desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas.

Vairāk informācijas par balvām un laureātiem LZA tīmekļvietnē.