LZA Senāts piešķir balvas jaunajiem zinātniekiem un vārdbalvas

2016. gada 12. janvārī LZA Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem (http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3035&Itemid=43).

Jauno zinātnieku balva piešķirta arī mūsu darbiniecei Dr.pharm. Marinai Makreckai-Kūkai (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu “Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acilkarnitīnu samazināšanai” (vad. Dr.pharm. M.Dambrova).

Apsveicam!