LZA pasludina ievērojamākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2015. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija pasludinājusi ievērojamākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2015. gadā. Starp godalgotajiem  atklājumiem arī  OSI pētnieku grupas – LZA korespondētājlocekļa Dr.chem. P.Arsenjana, Dr.biol. I.Šestakovas, Dr.chem. I.Domračovas, Mg. E.Paegles, Mg. J.Vasiļevas pētījums par oriģinālu selēnu saturošu pretvēža zāļu kandidātvielām.

Vairāk: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3008&Itemid=87

Sveicam!