LZA jauno zinātnieku balva – Andai Sīpolai

15.01.2019. Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Jauno zinātnieku balvas piešķirtas 4 jaunajiem censoņiem, tostarp arī OSI Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas laborantei Mg. Andai Sīpolai par maģistra darbu

“Dihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai” (vadītāja Dr.chem. B.Vīgante, konsultants. Dr.chem. P.Arsenjans).

Sveicam!