Latvijas Organiskās sintēzes institūts stiprinās zinātnisko potenciālu jaunu antibakteriālu līdzekļu izstrādē

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir uzsācis īstenot Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 Twinning projektu “Izcilības platforma inovatīvu antibakteriālu ārstniecības līdzekļu izstrādei” (SPRINGBOARD). Twinning programmas mērķis ir stiprināt zinātnisko institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un zinātnisko sadarbību. Kopumā šajā konkursa kārtā bija iesniegti 439 pieteikumi, finansējumu saņēma 77 projekti, no tiem 3 Latvijas zinātnieku iesniegtie projekti.

SPRINGBOARD projekta mērķis ir palielināt OSI pētniecības potenciālu antibakteriālu līdzekļu izstrādē, izveidojot produktīvu un ilgtspējīgu sadarbību ar ES izcilākajām zinātniskajām iestādēm šajā jomā – Antverpenes, Florences, Helsinku un Kopenhāgenas universitātēm. Projekta koordinators ir OSI vadošais pētnieks, profesors Raivis Žalubovskis.

Projekta ietvaros paredzēta OSI jauno zinātnieku stažēšanās labākajās ES laboratorijās, kā arī piedalīšanās konferencēs un apmācībās. Šīs aktivitātes ne tikai paaugstinās jauno zinātnieku profesionālo kvalifikāciju un veicinās karjeras izaugsmi īstermiņā, bet arī uzlabos OSI zinātnieku konkurētspēju pētniecības finansējuma piesaistīšanā. Lai veicinātu plašākas sabiedrības izpratni par jaunu antibakteriālu līdzekļu izstrādes nozīmīgumu, projekts paredz informatīvus pasākumus par infekcijas slimību izplatību un antimikrobiālās rezistences aktualitāti.

28. septembrī notika projekta oficiālā atklāšana, visiem sadarbības partneriem tiekoties virtuālā sanāksmē, lai apspriestu projektā plānotās aktivitātes un to realizēšanas iespējas COVID-19 pandēmijas ieviesto korekciju dēļ.

Savukārt 29. septembrī jau notika pirmais zinātniskais seminārs par aktualitātēm  antibakteriālo līdzekļu izstrādē. Virtuālajā seminārā izcili profesori no Antverpenes, Florences, Helsinku, Kopenhāgenas, Monpeljē un Vāgeningenas universitātēm sniedza vispusīgu pārskatu par perspektīvām tendencēm jaunu antibakteriālo līdzekļu meklējumos.

Vairāk informācijas par projektu skatīt internetvietnē https://springboard.osi.lv