Laboratorijas

BalticPictures-36

Metālorganiskās ķīmijas grupa

vadītājs:
e-pasts:

BalticPictures-36

Eksperimentālo sintēžu un tehnoloģiju grupa

vadītājs: Dr. chem. Kirills Šubins
e-pasts: