Jaunumi

Intervijā LR2 Maija Dambrova: mēs varam būt pasaules zinātnes virsotnēs

10. jūlijā (2019) LR2 raidījumā “Nākotnes pietura” viesojās OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, profesore, LZA akadēmiķe Maija Dambrova, lai stāstītu par saviem pētījumiem un sasniegumiem zinātnē, kā arī aizraujošo zinātnieka darbu.

Par savu lielāko saniegumu zinātnē Maija Dambrova uzskata jaunas kardioprotektīvas vielas atklāšanu, savukārt zinātnes nākotni saredz starpdisciplinaritātē un sadarbībā – tie ir tikai daži pieturas punkti intervijai, ko atkārtojumā var noklausīties Latvijas Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv

Klausīties raidījumu

Sveicam jauno Dr. biol. Kristīni Dišleri

04.07.2019. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē Kristīne Dišlere aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora zinātnisko grādu molekulārās bioloģijas specialitātē:

KRISTĪNE DIŠLERE THE EFFECT OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES ON EXPRESSION OF DNA REPAIR AND PROTEOLYSIS ENZYMES IN DIABETES MELLITUS AND ON THE LEVEL OF DOUBLE-STRAND DNA BREAKS IN VITRO” (promocijas darba vadītājs prof. Nikolajs Sjakste).

Savu promocijas darbu Kristīne DišlerE izstrādāja OSI Bioķīmijas grupā.

 Sirsnīgi sveicam!

Jaunie bakalauri un mağistri

Šī gada jūnijā 17 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos universitātes noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja:

 • Balkaitis Simonas “Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Alcohols”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Artis Kinēns)
 • Fridmanis Jēkabs “Baktērijas Borrelia burgdorferi virsmas lipoproteīna BBA03 strukturālie pētījumi”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. K. Jaudzems)
 • Kresse Ilva “KMR spektroskopijas pielietojums fluorbenzoskābju un fluorbenzoskābju kristalizācijas pētījumos”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Raitis Bobrovs)
 • Lukašēvics Lūkass Tomass “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. L. Grigorjeva)
 • Melngaile Renāte “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Vasiļevska Anna “Diazonamīda A neciklisko analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. E. Sūna, Mg.chem. Mihail Kazak)
 • Vitkovska Viktorija “Makrociklisko diazonamīda A analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)

Farmaceita grādu ieguva:

 • Pāvels Dimitrijevs “Sintētisko un dabas lipīdu veidoto liposomu mijiedarbība ar modeļmembrānu Lengmīra monoslānī” (zinātniskā vadītāja Dr. A. Plotniece)

Bakalaura darbu aizstāvēja:

 • Balašova Anastasija “3H-1,2-Benzoksatiepīna-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. A. Pustenko, doc. I. Kļimenkovs)
 • Baunis Haralds “DDQ mediēta elektroķīmiska para-metoksibenzil aizarggrupas šķelšana”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)
 • Jeršovs Gļebs “Antibakteriālo zāļvielu kandidātu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)
 • Kapura Viktorija “Benz[1,2,3]oksatiazīna-2,2-dioksīda un kumarīna atvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs)
 • Karpicka Diana “Jaunu tetratiafulvalēnu atvasinājumu sintēze” Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Dr. chem. Šubins, prof. A. Prikšāne)
 • Kazia Armands “Monofluorētu ciklopropānu sintēze izmantojot fluormetilsulfonija sāļus”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Križanovska Valērija “Šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas metodes pielietojums jaunu zāļu vielu metabolisma un farmakokinētikas pētījumos”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. S. Grīnberga)
 • Narvašs Nauris “Trīsaizvietoti oksazoli kā vienkāršoti diazonamīda A analogi”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, doc. I. Kļimenkovs)
 • Šilaks Artūrs “Elektroķīmiski ģenerētu karbkatjonu ciklizācijas reakcija”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. Anna Lielpētere, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)

Sveicam jaunos grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

Sveicam jauno Dr. biol. Elīnu Ļeonovu

26.06.2019. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē Elīna Ļeonova aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora zinātnisko grādu molekulārās bioloģijas specialitātē:

ELĪNA ĻEONOVA DNA-binding and DNA-protection properties of novel 1,4- dihydropyridine derivatives” (promocijas darba vadītājs prof. Nikolajs Sjakste).

Savu promocijas darbu Elīna Ļeonova izstrādāja OSI Bioķīmijas grupā.

 Sirsnīgi sveicam!

Profesore Maija Dambrova – Valtera Capa balvas laureāte

Latvijas Zinātņu akadēmija paziņojusi, ka 2019. gada Valtera Capa balvas laureāte ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, LZA īstenā locekle, profesore Maija Dambrova.

Balva prof. Dambrovai piešķirta par pētījumiem medicīnas ķīmijā  –  jaunu zāļu vielu radīšanas un to darbības mehānismu noskaidrošanas jomās.

Šogad Valtera Capa balva tiks pasniegta jau astoto reizi un tā tiek piešķirta izgudrotājiem, kas ar savu veikumu ir pazīstami ārpus Latvijas robežām.

Uzzināt vairāk par balvu var LZA mājas lapā.

Sveicam jauno Dr. chem. Annu Ņikitjuku

18.06.2019. mūsu kolēģe, Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistente Anna Ņikitjuka Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu.

Anna Ņikitjuka “Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegūšana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide” (vadītājs prof. Aigars Jirgensons, Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa)

Anna_18.06.2019_4

Sirsnīgi sveicam!

“L`ORÉAL BALTIC” stipendijas Latvijas laureātes LR1 raidījumā Zināmais nezināmajā

11. jūnijā (2019) Latvijas Zinātņu akadēmijā pasniegtas prestižās „L’Oreal BALTIC” stipendijas “Sievietēm zinātnē”.

Balvas no Latvijas saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Marina Makrecka-Kūka, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta pētniece Laura Dembovska un Rīgas Tehniskās universitātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētniece Jana Vecstaudža.

Jau 12. jūnijā stipendijas laureātes viesojās Latvijas Radio 1 raidījumā Zināmais nezināmajā, lai dalītos ar savām sajūtām par saņemto apbalvojumu un pastāstītu  par savām zinātniskajām interesēm, pētījumiem un motivāciju pievērsties zinātnei.

Raidījumā par L’Oreal stipendiju un tās nozīmi zinātniskās karjeras attīstībā stāsta arī viena no pirmajām L’Oreal stipendijas laureātēm – profesore Ruta Muceniece (Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte).

Noklausies raidījumu un iepazīsti 2019. gada laureātes!

9 valstu zinātnieki spriež par zinātniskās darbības efektivitātes uzlabošanu

Institucionālās vides sakārtošana – ceļš uz zinātnisko izcilību

No 10. – 12. jūnijam Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) Jūrmalā organizēja projekta Alliance4Life konferenci, kurā piedalījās pārstāvji no 10 Austrumeiropas zinātniskajām institūcijām. Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības uzlabošanai, kas sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un Eiropas Savienības (ES) kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Alliance4Life ir Eiropas Komisijas (EK) finansēts Apvārsnis 2020 programmas projekts, kurā piedalās 10 vadošās zinātniskās institūcijas no 9 Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Projekta mērķis ir samazināt atšķirību starp ES vecajām (ES15) un jaunajām (ES13) dalībvalstīm ar sabiedrības veselību saistītās pētniecības un inovāciju jomās. Tas ir pirmais projekts, kurā apvienojušies zinātnisko institūciju pārstāvji, lai no sava skatu punkta sniegtu priekšlikumus gan katra dalībnieka institucionālās prakses un zinātniskās darbības uzlabošanai, gan dalībvalstu zinātnes politikas veidotājiem un EK efektīvāku finansēšanas instrumentu ieviešanai.

“Patlaban sākusies diskusija par reformām valsts finansējuma piešķiršanas kārtībā un ir svarīgi, lai gan Latvijas zinātnes politikas veidotāji, gan zinātnieki varētu nepastarpināti iepazīties ar citu Austrumeiropas valstu praksi. Konferences ietvaros organizētajā apaļā galda diskusijā par to runājām ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, nozares asociācijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem. Diskusijā apspriedām projektā veiktās zinātnisko institūciju darbības salīdzināšanas rezultātus un iztirzājām institūciju labās prakses piemērus. Vairāku valstu pētniecības organizāciju pārstāvji kā būtisku ārējo attīstības šķērsli minēja finansējuma neprognozējamību,” stāsta OSI direktors Osvalds Pugovičs. “Salīdzinot ar citiem projekta dalībniekiem, nacionālais finansējums OSI ir zems (18%), taču varam lepoties, ka esam līderi komercsektora investīciju piesaistē (29%). Saņemot stabilāku valsts atbalstu, lielākais ieguvējs noteikti būtu sabiedrība. Veidotos labvēlīgāka vide inovatīvu produktu radīšanai, tiktu radīti jauni risinājumi veselības aprūpē, attīstītos uzņēmējdarbība, turklāt pētījumu gaitā tiktu izmantots zinātnieku intelektuālais potenciāls.”

“Darbība Alliance4Life mūsu institūtam sniedz iespēju iepazīties ar citu zinātnisko institūciju praksi zinātnisko rezultātu, pētniecības infrastruktūras un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī objektīvi salīdzināt līdzšinējo sniegumu. OSI jau šobrīd ir atzīstams par pasaules līmeņa zinātnisko centru, kas pašmāju profesionāļiem, kā arī citu valstu vadošajiem pētniekiem spēj nodrošināt pienācīgu zinātnisko vidi, taču iepazīšanās ar partnerinstitūciju darbību, identificētajiem izaicinājumiem un rastajiem risinājumiem noteikti palīdzēs turpināt uzlabot zinātnisko vidi,” stāsta O. Pugovičs.

10-12June_2019_Liga Lejiņa, State Secretary of the Ministry of Education and Science of the Republic of LatviaIzglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa konferences atklāšanā

Opening speech by Osvalds Pugovičs, Director of LIOSOSI direktors Osvalds Pugovičs konferences atklāšanā

10-12June_2019_Opening speech by Jiří Nantl, Chair of Strategy Board and Director of CEITEC Masaryk UniversityMasarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūta direktors un Alliance4Life valdes priekšsēdētājs Jiří Nantl konferences atklāšanā
10-12June_2019_Plenary session during J. Nantl's speechPlenārlekcija

All4Life

Projektā “Alliance4Life” Latviju pārstāv OSI; Čehiju – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākiju – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Poliju – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātiju – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igauniju – Tartu Universitāte; Lietuvu – Viļņas Universitāte; Slovēniju – Ļubļanas Universitāte, savukārt Ungāriju – Zemmelveisa Universitāte.

Projekta mājas lapa

 

“L`ORÉAL BALTIC” stipendiju “Sievietēm zinātnē”iegūst OSI vadošā pētniece Dr. Marina Makrecka-Kūka

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka saņēmusi prestižo “L’Oréal Baltic” stipendiju “Sievietēm zinātnē”.

11. jūnijā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā svinīgā ceremonijā tika godinātas septiņas 2019. gada stipendijas “L`ORÉAL Baltic” “Sievietēm zinātnē” laureātes. Starp stipendijas laureātēm ir arī OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka.

Pirmo reizi Marina Makrecka-Kūka šo balvu saņēma 2014. gadā kā doktorante, bet šogad –  kā jaunā zinātniece. Marinas Makreckas-Kūkas pētījumu mērķis ir noskaidrot, kā saglabāt šūnu “enerģijas ražošanas stacijas” – mitohondrijus – veselīgus, lai imūnsistēmas funkcionēšana un novecošana noritētu normāli.

SONY DSC

Foto: Edgars Liepiņš

SONY DSC

Foto: Edgars Liepiņš

Foto: Edgars Liepiņš

Foto: Edgars Liepiņš

Par “L`ORÉAL Baltic” stipendiju programmu “Sievietēm zinātnē”:

Šī ir vienīgā šāda veida atbalsta programma zinātniecēm Baltijas valstīs. Programma veicina Baltijas zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus mērķus un vairot pienesumu gan zinātnei, gan sabiedrībai.

Konkursa kārtībā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā šogad piešķīra septiņas stipendijas – katru 6 000 eiro apmērā. Stipendijas saņēma katras valsts zinātniece ar doktora grādu līdz 40 gadiem pētījumu veikšanai dzīvības, vides zinātņu, fizikas un inženierzinātnes jomā. Papildus pa vienai stipendijai Igaunijā un Lietuvā, bet divas stipendijas Latvijā tika piešķirtas doktorantēm līdz 33 gadu vecumam.