Jaunumi

Profesorei Maijai Dambrovai pasniegta Valtera Capa balva

4. septembrī (2019) Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās Valtera Capa balvas pasniegšanas ceremonija. Šogad Valtera Capa balvu piešķīra astoto reizi un to saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, LZA īstenā locekle, profesore Maija Dambrova.

Valtera Capa balvu profesorei Maijai Dambrovai piešķīra par starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem un izcilu ieguldījumu jaunu zāļu radīšanā un to darbības mehānismu noskaidrošanā.

Web-2

Foto – Latvijas Zinātņu akadēmija

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās un uzrunas teica LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, LR Izglītības ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa, LZA Viceprezidents Andrejs Krasņikovs, LR Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, kā arī Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā pārstāvis.

WEBam

Foto – Latvijas Zinātņu akadēmija

Profesores Maijas Dambrovas zinātniskā interese un darbības lauks ir jaunu terapeitisko mērķu atklāšana un konceptuālas pieejas meklējumi metabolisma problēmu risināšanā. Maija Dambrova ir izstrādājusi jaunas farmakoloģiskas metodes in vitro un in vivo potenciālo medicīnas preparātu darbības noskaidrošanā. Pateicoties profesores Maijas Dambrovas pētījumiem, atklātas jaunas perspektīvas vielas, kas palīdz organismam cīnīties ar sirds asinsvadu slimībām un iedarbojas uz centrālās nervu sistēmas receptoriem.

Maija Dambrova ir autore vai līdzautore 118 WIPO (World International Property Organization) datu bāzē reģistrētiem izgudrojumiem, 114 starptautiski citējamiem žurnāliem (Hirša indekss 22), kā arī ir vairāku starptautisku projektu vadītāja OSI.

Eiropas Zinātnieku nakts Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

VIAA_EZN_Stat_970x250

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

27. septembris, 2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21
18:00 – 22:00

Programmā:

Gidu pavadībā 3 dažādas ekskursijas uz

 • organiskās sintēzes laboratoriju
 • kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas laboratoriju
 • liela apjoma sintēzes laboratoriju

Populārzinātniska lekcija “Jaunu zāļvielu meklējumi – no kolbas līdz aptiekai” saprotamā veidā stāstīsim par jaunu zāļu vielu tapšanu. Sākums plkst. 18:30, 19:30, 20:30.

Jauno ķīmiķu laboratorijas bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem (pēc pieraksta).

Zirnekļa tīkla laboratorijā aplūkosim zirnekļa tīklu no iekšpuses.

Mobilajā biofarmācijas centrā apskati mikropasauli tuvplānā un uzzini par personalizēto medicīnu.

Izklaidei un atelpas mirklim arī:

 • Ķīmijas eksperimentu priekšnesums “Ķīmiķi jokojas” plkst. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
 • Interaktīva viktorīna par zāļu atklāšanu – toreiz un tagad plkst. 18:30, 19:30; 20:30; 21:30
 • Radošā darbnīca – saliec savu molekulu!
 • Molekulas 3D

Eiropas Zinātnieku nakts laikā atrisini krustvārdu mīklu “Acīgais zinātnes draugs“! Apmeklē trīs Teikas zināniskos institūtus un izaicini savu vērīgumu!

Sveicam jauno Dr. pharm. Kristīni Voļsku

26.09.2019. Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Kristīne Voļska aizstāvēja promocijas darbu un ieguva farmācijas doktora zinātnisko grādu:

KRISTĪNE VOĻSKA Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos” (promocijas darba vadītāja prof. Maija Dambrova).

Savu promocijas darbu Kristīne Voļska izstrādāja OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā OSI iekšējā granta IG-2016-08 ietvaros.

 Sirsnīgi sveicam!

Avīzē “Diena” lasāma intervija ar OSI direktoru Osvaldu Pugoviču un vadošo pētnieci Maiju Dambrovu

14. augusta (2019) avīzē “Diena” un Dienas portālā www.diena.lv lasāma intervija ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) direktoru Osvaldu Pugoviču un vadošo pētnieci prof. Maiju Dambrovu.

Intervijā “Ar lepnumu būt starp tiem zinātniekiem, kuri nevaimanā” žurnālistam Romānam Meļņikam OSI pārstāvji stāsta gan par institūta darbību, gan tā dalību starptautiskā  projektā “Alliance4Life”.

Projektā “Alliance4Life” piedalās 10  Austrumeiropas vadošās zinātniskās institūcijas un projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus zinātniskās darbības uzlabošanai, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un Eiropas Savienības (ES) kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Zinātniskais seminārs

otrdien, 13.08.2019.
plkst. 11:00
OSI mazajā zālē

notiks zinātniskais seminārs, kurā uzstāsies Kembridžas Universitātes doktorants Teodors Panteļejevs ar prezentāciju “Structural and chemical biology of Rad51-BRC repeat interactions”.

Aicināti visi interesenti!

Intervijā LR2 Maija Dambrova: mēs varam būt pasaules zinātnes virsotnēs

10. jūlijā (2019) LR2 raidījumā “Nākotnes pietura” viesojās OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, profesore, LZA akadēmiķe Maija Dambrova, lai stāstītu par saviem pētījumiem un sasniegumiem zinātnē, kā arī aizraujošo zinātnieka darbu.

Par savu lielāko saniegumu zinātnē Maija Dambrova uzskata jaunas kardioprotektīvas vielas atklāšanu, savukārt zinātnes nākotni saredz starpdisciplinaritātē un sadarbībā – tie ir tikai daži pieturas punkti intervijai, ko atkārtojumā var noklausīties Latvijas Sabiedrisko mediju portālā lsm.lv

Klausīties raidījumu

Sveicam jauno Dr. biol. Kristīni Dišleri

04.07.2019. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē Kristīne Dišlere aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora zinātnisko grādu molekulārās bioloģijas specialitātē:

KRISTĪNE DIŠLERE THE EFFECT OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES ON EXPRESSION OF DNA REPAIR AND PROTEOLYSIS ENZYMES IN DIABETES MELLITUS AND ON THE LEVEL OF DOUBLE-STRAND DNA BREAKS IN VITRO” (promocijas darba vadītājs prof. Nikolajs Sjakste).

Savu promocijas darbu Kristīne DišlerE izstrādāja OSI Bioķīmijas grupā.

 Sirsnīgi sveicam!

Jaunie bakalauri un mağistri

Šī gada jūnijā 17 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos universitātes noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja:

 • Balkaitis Simonas “Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Alcohols”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Artis Kinēns)
 • Fridmanis Jēkabs “Baktērijas Borrelia burgdorferi virsmas lipoproteīna BBA03 strukturālie pētījumi”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. K. Jaudzems)
 • Kresse Ilva “KMR spektroskopijas pielietojums fluorbenzoskābju un fluorbenzoskābju kristalizācijas pētījumos”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Raitis Bobrovs)
 • Lukašēvics Lūkass Tomass “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. L. Grigorjeva)
 • Melngaile Renāte “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Vasiļevska Anna “Diazonamīda A neciklisko analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. E. Sūna, Mg.chem. Mihail Kazak)
 • Vitkovska Viktorija “Makrociklisko diazonamīda A analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)

Farmaceita grādu ieguva:

 • Pāvels Dimitrijevs “Sintētisko un dabas lipīdu veidoto liposomu mijiedarbība ar modeļmembrānu Lengmīra monoslānī” (zinātniskā vadītāja Dr. A. Plotniece)

Bakalaura darbu aizstāvēja:

 • Balašova Anastasija “3H-1,2-Benzoksatiepīna-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. A. Pustenko, doc. I. Kļimenkovs)
 • Baunis Haralds “DDQ mediēta elektroķīmiska para-metoksibenzil aizarggrupas šķelšana”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)
 • Jeršovs Gļebs “Antibakteriālo zāļvielu kandidātu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)
 • Kapura Viktorija “Benz[1,2,3]oksatiazīna-2,2-dioksīda un kumarīna atvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs)
 • Karpicka Diana “Jaunu tetratiafulvalēnu atvasinājumu sintēze” Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Dr. chem. Šubins, prof. A. Prikšāne)
 • Kazia Armands “Monofluorētu ciklopropānu sintēze izmantojot fluormetilsulfonija sāļus”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Križanovska Valērija “Šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas metodes pielietojums jaunu zāļu vielu metabolisma un farmakokinētikas pētījumos”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. S. Grīnberga)
 • Narvašs Nauris “Trīsaizvietoti oksazoli kā vienkāršoti diazonamīda A analogi”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, doc. I. Kļimenkovs)
 • Šilaks Artūrs “Elektroķīmiski ģenerētu karbkatjonu ciklizācijas reakcija”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. Anna Lielpētere, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)

Sveicam jaunos grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!