Jaunie bakalauri un mağistri

Šī gada jūnijā 17 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos universitātes noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja:

 • Balkaitis Simonas “Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Alcohols”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Artis Kinēns)
 • Fridmanis Jēkabs “Baktērijas Borrelia burgdorferi virsmas lipoproteīna BBA03 strukturālie pētījumi”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. K. Jaudzems)
 • Kresse Ilva “KMR spektroskopijas pielietojums fluorbenzoskābju un fluorbenzoskābju kristalizācijas pētījumos”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. chem. Raitis Bobrovs)
 • Lukašēvics Lūkass Tomass “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. L. Grigorjeva)
 • Melngaile Renāte “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Vasiļevska Anna “Diazonamīda A neciklisko analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. E. Sūna, Mg.chem. Mihail Kazak)
 • Vitkovska Viktorija “Makrociklisko diazonamīda A analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)

Farmaceita grādu ieguva:

 • Pāvels Dimitrijevs “Sintētisko un dabas lipīdu veidoto liposomu mijiedarbība ar modeļmembrānu Lengmīra monoslānī” (zinātniskā vadītāja Dr. A. Plotniece)

Bakalaura darbu aizstāvēja:

 • Balašova Anastasija “3H-1,2-Benzoksatiepīna-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. A. Pustenko, doc. I. Kļimenkovs)
 • Baunis Haralds “DDQ mediēta elektroķīmiska para-metoksibenzil aizarggrupas šķelšana”, Latvijas Universitāte (zinātniskais vadītājs prof. E. Sūna)
 • Jeršovs Gļebs “Antibakteriālo zāļvielu kandidātu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)
 • Kapura Viktorija “Benz[1,2,3]oksatiazīna-2,2-dioksīda un kumarīna atvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji prof. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs)
 • Karpicka Diana “Jaunu tetratiafulvalēnu atvasinājumu sintēze” Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Dr. chem. Šubins, prof. A. Prikšāne)
 • Kazia Armands “Monofluorētu ciklopropānu sintēze izmantojot fluormetilsulfonija sāļus”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskais vadītājs Dr. sc. nat. J. Veliks)
 • Križanovska Valērija “Šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas metodes pielietojums jaunu zāļu vielu metabolisma un farmakokinētikas pētījumos”, Rīgas Tehniskā universitāte (zinātniskā vadītāja Dr. chem. S. Grīnberga)
 • Narvašs Nauris “Trīsaizvietoti oksazoli kā vienkāršoti diazonamīda A analogi”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.chem. Mihail Kazak, doc. I. Kļimenkovs)
 • Šilaks Artūrs “Elektroķīmiski ģenerētu karbkatjonu ciklizācijas reakcija”, Latvijas Universitāte (zinātniskie vadītāji Mg.sc. Anna Lielpētere, Dr.chem., doc. I. Kļimenkovs)

Sveicam jaunos grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!