Izstrādāta videi draudzīgāka un lētāka metode ķīmisko vielu iegūšanai

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), nosaucot 2020. gada Latvijas nozīmīgākos sasniegumus zinātnē, ar LZA prezidenta Atzinības rakstu godinājusi OSI pētnieku grupas Dr. Lienes Grigorjevas vadībā veikto pētījumu jaunu sintēzes metožu izstrādes jomā. OSI viesojās LTV raidījums “Rīta Panorāma”, lai uzzinātu vairāk par šo pētījumu.

Jaunu ķīmisko vielu sintēzes metožu izstrāde ir nepieciešams nosacījums medicīnas un citu ar ķīmiju saistītu nozaru attīstībai. Atbilstoši mūsdienu prasībām, arī vielu iegūšanas metodēm ir jābūt resursu mazietilpīgām un videi draudzīgām. Pētījumā izstrādātās sintēzes metodes ļauj ātri un ērti iegūt vērtīgus organiskos savienojumus, izmantojot videi un cilvēkam salīdzinoši nekaitīgus un lētus kobalta katalizatorus.

Dr. Liene Grigorjeva radījumā stāsta: “Parasti šāda tipa reakcijās tiek lietoti dārgmetālu katalizatori – pallādijs, rutēnijs, rodijs. Šie metāli ir ļoti dārgi, jo dabā tie ir maz izplatīti. Taču, izmantojot mūsu izstrādāto metodi, dārgmetālu katalizatori tiek aizvietoti ar kobaltu. Kobalts ir dabā izplatīts metāls, kā arī tam ir krietni zemāka toksicitāte.”

Kā vēl vienu izstrādātās metodes priekšrocību jaunā pētniece min iespēju samazināt vielu iegūšanai nepieciešamo ķīmisko reakciju skaitu, kas ir īpaši nozīmīgi rūpniecībā izmaksu samazināšanā.

Izstrādātā metodoloģija sekmēs gan jau zināmu un vērtīgu savienojumu iegūšanu, gan jaunu, līdz šim neizpētītu vielu iegūšanu.

Pētījumu veikusi pētnieku grupa – PhD Liene Grigorjeva, PhD Jekaterina Boļšakova, Mg. Lūkass T. Lukašēvics, Bc. Aleksandrs Čižikovs.